NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

Havas Boldogasszony
 ferences
 templom és kolostor
Kolozsvár
Hirdetések
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA. 2021.  március 14.

 

  • Ma 11:30-től 12:00-ig szentségimádást tartunk!
  • Márc. 19. Péntek. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese. Főünnep. 17:15-től a keresztúti ájtatosság elvégzésére hívjuk a kedves testvéreket, amit 18:00-tól Szentmise fog követni. A Szentmise előtt nem lesz gyóntatás!
  • Nagyböjti Triduumot (lelkigyakorlatos szentbeszédek a szentmisében) tart Urbán Erik testvér, Nagyböjt 5. vasárnapja előtti hétvégén, péntek, szombat és vasárnap. A szentbeszédek pénteken és szombaton a 18 órakorvasárnap pedig a 9-kor és 12-kor kezdődő szentmiséken hangzanak el. Szeretettel várunk mindenkit!
  • Márc. 21. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA. Szentmise 9:00, 10:30 és 12:00-órától

,, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő.'' Jn 3, 16

Pax et Bonum! Deus meus et omnia!

Drága Jézusom!

Köszönöm neked a családomat! Köszönöm, hogy egymás gondjaira bíztál minket. Bár nem minden nap felhőtlen, de Te látod a mi gyengeségeinket és még így is annyira szeretsz minket, hogy feláldoztad értünk egyetlen Fiadat a kereszten! Kérlek, Uram, add, hogy ezzel az önfeláldozó szeretettel tudjunk egymás iránt viseltetni minden nap! Adj egyetértést és békét otthonunkba, hogy igazán egymás támaszai lehessünk a bajban. Áldd meg a testvéri és a házastársi kapcsolatokat! Adj nekünk alázatos szívet, hogy saját önzőségünk helyett a másik javát nézzük. Segíts, hogy az idősebbek és a fiatalok megértsék egymást. Tekints irgalmasan nyugtalan korunk családi életének sok gondjára, bajára. Te gyógyítsd be a sebeinket és adj nekünk vigasztalást az elkeseredésben. Áldd meg Uram a családokat, őrizd meg ezt az általad elrendelt, szent köteléket! Áldd meg azokat, akik most készülnek a házasságra és azokat is, akik még nem találták meg a párjukat. Kérlek, Istenem, könyörülj rajtunk és bocsátsd meg nekünk az emberi gyengeségeinket! Ámen!

Mennyei édes Atyám,
Szeretteimért imádkozom, akik úton vannak. Elindultak céljaik felé, de megérkezni csak a te gondviselésed által fognak. Lehet, hogy imádsággal indultak el, de lehet, hogy nem. Rohanás, sietés és kapkodás jellemzi indulásainkat. Pedig Istenem, olyan nagy szükségünk van rád, a te oltalmadra és a te figyelmeztetésedre az úton...
Vond közelebb, Atyánk, magadhoz ezt a szerencsétlenül magabiztos rohanó embert!... Mennyei Atyánk, tedd széppé szeretteink útját! Tarsd távol tőlük a veszedelmeket! Add, hogy nyugodtan és lassan haladjanak céljuk felé, add, hogy szívükben most is legyen hozzád szálló imádság és hálás alázat. Segítsd célhoz érni őket, Uram. Add, hogy útközben tudják meglátni gyönyörű teremtett világodat. Add, hogy ne a rohanás legyen a fő. Vigyázz rájuk, Édesatyám, jó Istenem, hogy a veszélyeket segedelmeddel kikerülhessék és örömmel érkezzenek meg céljukhoz. Add, hogy a hála érzése legyen az első a szívükben.
Köszönöm Uram, hogy imádkozhatom értük. Hiszem jó Atyám, hogy imádságomat elfogadod az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.


 

sajat: