HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Havas Boldogasszony
 ferences
 templom és kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA. 2021. MÁJUS 2.

 

  • Máj. 3. Hétfő. Szent Fülöp és Jakab apostolok. Ünnep.
  • Máj. 4. Kedd. A Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor kedődnek. 17:00-től Szentségimádás. A 10:00 órai Szentmisék keretében vendégpapok prédikálnak.
  • Máj. 7. Elsőpéntek. Szentségimádás 17:00-től és szentmise 18:00-tól.
  • Máj. 9. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA. Szentmise 9:00, 10:30 és 12:00 órától.
  • A Szentatya kifejezett óhaja, hogy a május hónapot, a Szűz Anya hónapját, egy „imádságmaratonnak” szenteljük, hogy a világjárvány megszűnéséért fohászkodjunk, mely immár több mint egy éve sújtja a világot, és hogy a világ élete – társadalmi és gazdasági téren egyaránt – újraindulhasson. Ebbe az imakezdeményezésbe akarja belevonni a világ Mária-kegyhelyeit Ferenc pápa, hogy az egész Egyház javára végzett imádság eszközévé váljanak, miként azt az apostoli Egyház egykori példája sugallja: „Az egész egyház állandóan imádkozott az Istenhez” (ApCsel 15,2). Mi is itt a templomunkban az esti Szentmisék előtt egy negyed órával Májusi Ájtatosságot tartunk a Szűzanya tiszteletére. Szerdán a Szentmise után végezzük, vasárnap a 12 órási előtt egy negyed órával. Aki csak teheti, jöjjön, és imádkozzunk együtt!
  • A Hivatások vasárnapján begyült persely összege 869 lej, amit köszönünk szépen. Isten fizesse!

Jézus mondja: + ,,Maradjatok bennem, és én bennetek, * aki énbennem marad, bőséges termést hoz.” Jn 15, 4a. 5b

Pax et Bonum! Deus meus et omnia!


  

 

 

sajat: