A napi olvasmányok

Barsi Balázs - Telek Péter-Pál: Magasság és mélység

Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára

 

Szent Máté apostol

Ef 4,1-7.11-13

Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében. Egy a test és egy a Lélek, amint hivatásotok is egy reménységre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van. A kegyelmet azonban mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint kapta. Ő tett egyeseket apostollá, másokat pedig prófétává vagy evangélistává, ismét másokat pedig pásztorrá és tanítóvá, hogy alkalmassá tegye a szenteket a szolgálat végzésére Krisztus testének felépítése céljából, amíg mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, az emberi érettségre, olyan életkorra, amelynek mércéje Krisztus teljessége.

 

Mt 9,9-13

Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert, aki a vámnál ült. Máténak hívták. Megszólította: ,,Kövess engem!'' Az fölkelt és követte őt. Történt pedig, hogy amikor asztalhoz ült a házban, íme, sok vámos és bűnös jött, és letelepedett Jézussal és tanítványaival együtt. Ezt látva a farizeusok megkérdezték a tanítványait: ,,Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?'' Ő meghallotta ezt és így szólt: ,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: ,,Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot''. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.''

 

 

 

"Megszólította: "Kövess engem!'' Az fölkelt és követte őt."

 

Lehet igen okos előadásokat tartani mások számára, magunkat pedig titkon igazolni, hogy még mindig miért nem követjük az Úr szavát, aki hív bennünket. Az Evangélium azonban semmibe veszi ezeket az okos megfontolásokat. Aki fontolgat, nem követi Jézust. Ez az egyetlen tény is igazolja, hogy Jézus Isten nevében és az élő Isten tekintélyével lép fel, mert minden emberi hívásra megfontolás után szabad csak válaszolni. Lehet az a megfontolás csak egy pillanatig tartó és szinte öntudatlan, de nyíltan vagy rejtetten mindig megkérdezzük magunktól, hogy megéri-e ez nekünk. Amikor azonban Isten hív, és ezt megérzi a lelkünk, akkor egyszerűen csak fel kell állnunk és követnünk kell a hívást. Ebben az esetben nincs helye semmiféle mentegetőzésnek. Még annak sincs sok értelme, hogy hangoztassuk: én alkalmatlan vagyok, mert bűnös ember vagyok. Ki nem az? S ki tudja magát saját erejéből szentté tenni, hogy azután már hiba nélkül lévén nyugodtan léphessen Jézus nyomába? "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek." A bűn betegség – mondja Jézus –, és a beteg részéről nem illetlen dolog betegen odaállni az orvos elé. Éppen azáltal gyógyul a lélek, ha fontolgatás, fenntartások és visszafordulás nélkül Jézus nyomába szegődik, aki mindenekelőtt irgalmasságot akar. Mindazok, akik az Egyház történelme folyamán úgy követték Jézust, ahogy Lévi, meggyógyultak, boldog emberek lettek, és nem csalódtak! Nagyon sok múlik az induláson. Ezért nem mindegy, hogyan foglalkozunk az újonnan megtértekkel, a novíciusokkal, novíciákkal, a papjelöltekkel. Ha már az indulást elrontja a számítgatás, a túlzott félszegség, a kislelkűség, mit lehet várni az út folyamán, a próbatételek között? Ha azonban jól rajtolunk, értelmünket, akaratunkat és érzelmeinket, teljes emberi egzisztenciánkat egy irányba fordítva indulunk, nagy esély van a sikeres célba érésre és az örök győzelemre!

 

http://barsitelekmm.blogspot.com