Házasság hete

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony
ferences templom és kolostor

Házasság hete
Programjaink

 

 • Február 9.: Szentségimádás a családokért/házaspárok 13-14 és 15-16 óra között

 • Február 15.: Gótikus randevú házaspároknak. 15-20 óra között a Ferences Kolostor refektóriumában.
  Gyerekfelügyeletet biztosítunk. Részletekért hívják a 0744-552807 telefonszámom Albert Katalint

 • Február 16.-án a reggeli és déli szentmise keretében házaspárok megáldása

sajat: 

ÉVKÖZI V. VASÁRNAP

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony
ferences templom és kolostor

Hirdetések
Évközi 5. vasárnap

 

 • Feb. 10. Hétfő. Szent Skolasztika szűz. Emléknap.

 • Feb. 11. Kedd. Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária. Emléknap.

Betegek világnapja. Ezen a napon mindkét (10.00 és 18.00.) Szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét mindazoknak, akik betegek vagy idősek. E szentség felvétele előtt azok, akik erre készülnek, legyenek szívesek elvégezni szentgyónásukat.

 • Feb. 14. Péntek. Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök. Európa társvédőszentjei. Ünnep.

 • A mai nappal (vasárnap, feb. 9.) kezdetét veszi a „Házasság hete”, amely jó alkalom arra, hogy beszéljünk a házasság értékéről, hogy tanúskodjunk a családról, hogy ünnepeljük a családot… Ennek a hétnek a mottója: Csapatjáték szerelemmel.

sajat: 

URUNK BEMUTATÁSA

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony
ferences templom és kolostor

Hirdetések
Vasárnap

Urunk bemutatása. Gyertyaszentelő Boldogasszony.

 • Feb. 3. Szent Balázs püspök és vértanú. Emléknap.

A Szentmise végén részesíteni fogjuk a kedves híveket „Balázs-áldásban.”

 • Feb. 5. Szerda. Szent Ágota szűz és vértanú. Emléknap.

 • Feb. 6. Csütörtök. Keresztelő Szent Péter, Miki Szent Pál és társaik, japán vértanúk. Ferences emléknap.

Templomunkban délelőtt 9-órától este 18-óráig Szentségimádás és gyóntatás lesz. Minden órában, amint már erre példa volt adventben is, az atyák váltani fogják egymást és áldoztatás is lesz. Ezt a lehetőséget szeretnék felkínálni a kolozsvári paptestvérek a kedves hívek számára minden hónap első péntekét megelőző csütörtökön. Nagy szeretettel várjuk önöket! Adják tovább ezt a jó hírt!

sajat: 

ÉVKÖZI III. VASÁRNAP

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony
 
ferences templom és kolostor
Hirdetések

Évközi 3.Vasárnap
Isten Igéje vasárnapja

 • Jan. 28. Kedd. Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító. Emléknap.
 • Jan. 30. Csütörtök. Szent Jácinta szűz. Ferences emléknap.
 • Jan. 31. Péntek. Bosco Szent János áldozópap. Emléknap.
 • Feb. 1. Elsőszombat. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
  A Szentmise után Szentségimádásra hívjuk a testvéreket a Szűzanya palástja alatt.
 • Feb. 2. Vasárnap. Urunk bemutatása. Gyertyaszentelő Boldogasszony. Ünnep. Az Istennek szentelt személyek világnapja.
  Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy hozzanak magukkal gyertyákat, amiket a Szentmise keretében megáldunk és megszentelünk. Az otthonunkban lévő szentelt gyertyák emlékeztetnek bennünket Krisztusra, a Világ Világosságára és a magunk hivatására!

sajat: 

Oldalak