Hirdetes

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA. 2024. ÁPRILIS 14.

 

 • Ma, vasárnap 11:30-tól, szentségimádást tartunk a 12:00 órakor kezdődő szentmiséig.
 • A Szentföldön élő ferences- és keresztény testvéreink számára 2985 lej gyűlt össze. Hálásan köszönjük.
 • Ápr. 15. Hétfő. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 16. Kedd. Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor lesznek. Szentségimádás 17:00-től. Elkezdődött a Szent Antal Nagykilenced.
 • Ápr. 17. Szerda. Szentmise 8:00-tól. Ifjúsági szentségimádás lesz este 20:00 órakor.
 • Ápr. 18. Csütörtök. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 19. Péntek. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 20. Szombat. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 21. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA. A JÓ PÁSZTOR, a papi hivatások vasárnapja. Szentmisék 9:00 és 12:00 órakor lesznek.

sajat: 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA.

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA. AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA. 2024. ÁPRILIS 7.

 

 • Ma, az ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJÁN teljes búcsút lehet nyerni minden templomban vagy kápolnában, a szokásos feltételek mellett: szentgyónás, szentáldozás és ima a pápa szándékára.
 • Ápr. 8. Hétfő. Urunk születésének hírüladása, (Gyümölcsoltó Boldogasszony). Kötelező főünnep. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 9. Kedd. Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor lesznek. Szentségimádás 17:00-től.
 • Ápr. 10. Szerda. Szentmise 8:00-tól.
 • Ápr. 11. Csütörtök. Szent Szaniszló püspök és vértanú. Emléknap. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 12. Péntek. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 13. Szombat. Szentmise 18:00-tól.
 • Április 13-án, szombaton Csíksomlyón lesz Bartalis János atya gyémánt, valamint Orbán Szabolcs testvér ezüst szentmiséje. A jubileumi szentmise 10:30-tól kezdődik a kegytemplomban. Imádkozzunk értük, kérve továbbra is a hűség kegyelmét!
 • Ápr. 14. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA. Szentmisék 9:00 és 12:00 órakor lesznek. Mivel a hónap második vasárnapja 11:30-tól, szentségimádást tartunk a 12:00 órától kezdődő szentmiséig.
 • Április 16-án kezdődik a Szent Antal Nagykilenced.

sajat: 

HÚSVÉTVASÁRNAP

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

HÚSVÉTVASÁRNAP, KRISZTUS FELTÁMADÁSA. 2024. MÁRCIUS 31.

 

 • Ma, a 9:00 órai szentmise után szívesen megáldjuk a testvérek által hozott eledeleket.
 • Ápr. 1. HÚSVÉTHÉTFŐ. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 2. Kedd. Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor lesznek. Szentségimádás 17:00-től.
 • Ápr. 3. Szerda. Szentmise 8:00-tól.
 • Ápr. 4. Csütörtök. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 5. Elsőpéntek. Szentségimádás 17:00-től. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 6. Elsőszombat. Szentmise 18:00-tól. Imádkozzunk papi, szerzetesi és szerzetesnői hivatásokért!
 • Ápr. 7. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA. AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA. Szentmisék 9:00 és 12:00 órakor lesznek. Teljes búcsút lehet nyerni minden templomban vagy kápolnában, a szokásos feltételek mellett: szentgyónás, szentáldozás és ima a pápa szándékára.

sajat: 

VIRÁGVASÁRNAP

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA. 2024. MÁRCIUS 24.

 

 • Március 24. VIRÁGVASÁRNAP. Rendkívüli hangversenyre kerül sor 19:30 órától  a főtéri Szent Mihály templomban. A Visszhang kórus és zenekar a kortárs Karl Jenkins (ejtsd: Dzsenkinsz) Stabat Mater című alkotását szólaltatja meg, Kelet-Európában először. Szólót énekel Tijana Vignjević (ejtsd: Vignyevíty), aki Szarajevóból érkezik hozzánk, illetve Mányoki Mária, a Kolozsvári Magyar Opera művésze. Koncertmester Vincze-Dallos Csilla, vezényel Molnár Botond. A belépés díjtalan, mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők!
 • Márc. 25. Nagyhétfő. Szentmise 18:00-tól.
 • Márc. 26. Nagykedd. A Szentmisék 10:00 és 18:00-kor lesznek.
                                  Szentségimádás 17:00-től. 
 • Márc. 27. Nagyszerda. Egész nap gyóntatás lesz a templomunkban. Reggel 8:00-tól szentmise, utána gyóntatás lesz estig. Mindenkit szeretettel hívunk, biztatunk és várunk, bátran éljen ezzel a lehetőséggel!
 • Március 27–29. Szent 3 Nap: a Nagyhét eseményeinek, liturgiájának átelmélkedésére és átélésére várjuk szeretettel a 16–38. év közötti fiatalokat, fiatal házaspárokat kolozsvári ferences kolostorunkba (Victor Deleu u. 4. szám), március 27–29. között. További részletek: http://www.ferencesprogramok.ro/szent_3_nap_2024 / 0746774701.
 • Márc. 28. Nagycsütörtök. Templomunkban este 18:00 órakor lesz szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.
 • Márc. 29. Nagypéntek. Szigorú böjti nap. Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Délután 17:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, 18:00 órától pedig a nagypénteki szertartás, a Csonka mise kezdődik. A Szentsírhoz kitett perselybe a szentföldi missziók javára gyűjtünk a Szentföldön élő ferences- és keresztény testvéreink számára.
 • Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8:00 órától lesz a Zsolozsma. Ezen a két napon összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.
 • Márc. 30. NAGYSZOMBAT. Nagyszombaton Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9:00 órától este 18:00 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.
 • A NAGYSZOMBAT esti szertartás templomunkban 20:00 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.
 • Márc. 31. HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA.  Szentmisék 9:00 és 12:00 órakor lesznek.
 • A Nagyszombat esti szertartás után, illetve a húsvétvasárnapi 9:00 órakor kezdődő szentmise után megáldjuk a testvérek által hozott eledeleket.

sajat: 

Oldalak