„Folytassátok az Úr házának újjáépítését!” – buzdította a pápa a Ferences Család tagjait

Szombaton délben XVI. Benedek pápa a Castel Gandolfo-i apostoli palota udvarán kihallgatáson fogadta a Ferences Család mintegy 3000 tagját, akik április 15-től kezdve Assisiben gyűltek össze első nemzetközi Gyékényes Káptalanjukra. A világ 65 országából érkezett ferences szerzetesek, szerzetesnők és harmadrendi világiak előzőleg a Fokoláre mozgalom Mariapoli központjában szentmisén vettek részt. A ferences család ezzel a találkozóval ünnepelte meg, hogy III. Ince pápa 800 évvel ezelőtt fogadta el Szent Ferenc Regulájának első megfogalmazását.

 
Az elmúlt 800 évben a tucatnyi testvérből álló közösség a világ minden részére kiterjedt nagy családdá nőtt, mondta a pápa. A szerzetesekkel együtt adott hálát Istennek a megtett útért, hangsúlyozva, hogy a ferencesek értékes ajándékot jelentenek az egész keresztény népnek. Assisiben a Subasio-hegy lábánál feltörő kis patak hatalmas folyammá nőtt, amely jelentős mértékben hozzájárult az evangélium egyetemes elterjedéséhez. Ferenc idején sok vallási csoport és mozgalom jött létre, amelyek közül egyesek szemben álltak az egyház intézményével, vagy nem keresték az egyházi jóváhagyást. Ferenc azonban társaival együtt azonnal útnak indult, hogy felkeresse Róma püspökét, Péter utódát. Ez valódi egyházi lelkületére vall, amelyet a pápa nagyra értékelt. III. Ince is megtehette volna, hogy nem hagyja jóvá Ferenc reguláját, de felismerte benne a Szentlélek kezdeményezését. Elfogadta, megáldotta és bátorította a „kisebb testvérek” születő közösségét.
 
A pápa arra buzdította a ferences család tagjait, hogy a rend karizmájához hűen őrizzék meg szemlélődő, egyszerű és örvendező lelkületüket. Ferenchez hasonlóan mindig a keresztre feszített Krisztustól induljanak el, vegyék észre szenvedő testvéreikben Krisztus arcát és vigyék el számukra az Úr békéjét. Tegyenek tanúságot Isten „szépségéről”, amelyről Ferenc énekelt, szemlélve a teremtett világ csodáit. Folytassák az Úr egyházának újjáépítését – hangzott a Szentatya buzdítása. Benedek pápa utalt rá, hogy az elmúlt napokban a földrengés súlyos károkat okozott Abruzzo számos templomában. Ehhez hasonlót Assisiben is átéltek 1997-ben. Van azonban egy még sokkal súlyosabb „pusztulás”, amely a személyeket és a közösségeket érinti. Ferenc nyomaiban járva először mindig saját maguk megújításán fáradozzanak, vigyék el mindenkinek az Üdvözítő Krisztus békéjét és szeretetét. A pápa végül angolul, spanyolul és lengyelül köszöntötte a Gyékényes Káptalan résztvevőit, az Úr áldását kérve apostoli munkájukra.
 

Sajat címkek: