Hírek

 

 

Szent Ferenc hírnöke - 1. szám

Megjelent az Erdélyi Ferences Család online lapozható és letölthető lapja, mint Családunk adventi, ünnepi ajándéka minden jóakaratú ember számára.

 

 

1. Lapozható az interneten ezen a linken

 

2. Letölthető innen

 

Fogadják szeretettel, amint mi is szeretettel készítettük el az Önök számára!

 

Áldott adventet! Áldott ünnepnapokat!

Sajat címkek: 

„A Pápa hangját erősítjük”

Mindnyájunk számára nagy öröm és megtiszteltetés Ferenc pápa csíksomlyói látogatás, amelyre előreláthatólag június 1-jén kerül sor. A Pápa és a nagyszámú zarándok találkozásának és a közös szentmisének az előkészítése komoly anyagi befektetést igényel.

Sajat címkek: 

Köszönetnyilvanítás - levéltár támogatása

A Kisebb Testvérek

 

Szent István királyról nevezett

 

Erdélyi Rendtartománya

 

köszönetét fejezi ki

 

 

aki a 2018-as évben az

 

MKO-RO-1-2018-000016.számú pályázat keretében

 

250.000 forinttal

 

támogatta a Ferences Levéltár kialakításának első lépéseit.

Sajat címkek: 

Köszönet a támogatásért

Minden család számára – amelyet az Úr jónak látott utódokkal megáldani – nagy feladat a következő nemzedék nevelése, a jövőbeli feladatokra, az életre való felkészítése. E nemes feladat teljesítésében minden család sok segítségre számíthat: tanítók, tanárok, jó esetben nagyszülők, rokonok állnak támaszként mellettük, akik szellemiekben, lelkiekben, s ha szükséges anyagiakban támogatják a jövő nemzedékét nevelőket. Nincsen ez másként egy szerzetesi közösségben sem: ...

Sajat címkek: 

+ P. Ferencz Béla Ervin OFM

Teremtő mennyei Atyánk akaratában megnyugodva és a boldog viszontlátás reményében közöljük, hogy

P. Ferencz Béla Ervin OFM

rendi testvérünk

 

életének 97., szerzetességének 79., papságának 74. évében 2016. november 6-án elhunyt.

2016. november 7-én, hétfőn 16 órakor a csíksomlyói kegytemplomban mutatunk be érte engesztelő szentmise áldozatot. Kedden Gyergyószárhegyen lesz felravatalozva, temetésére pedig 2016. november 9-én, szerdán a 13 órakor kezdődő szentmise után kerül sor a gyergyószárhegyi ferences kolostor temetőjében.

Sajat címkek: 

Ferenc pápa beszéde a 2015-ös Nagykáptalan tagjaihoz

Kedves kisebb testvérek!

 

Isten hozott benneteket! Köszönöm Michael Perry, miniszter generálisnak a szívélyes szavait és minden jót kívánok neki ahhoz a feladathoz, amelyre ismét megbízást kapott. Kiterjesztem üdvözletemet az egész Rendre, különösen az idős és beteg testvérekre, akik a Rend emlékezete és a megfeszített Krisztus jelenlétének a tanúi a Rendben.

 

A reflexiónak és az imádságnak ezekben a napjaiban, az identitásotoknak két létfontosságú eleme vezetett benneteket, éspedig a minoritás és testvériség.

Sajat címkek: 

Ébresszétek fel a világot!

Ébresszétek fel a világot! mottóval március 24-én egész délutánt betöltő Mária-köszöntő ünnepséget tartottak az esztelneki ferences kolostor Szent Györgyről elnevezett templomában. Az eseményre a tavaly szeptember 14-én kezdődő és idén szeptember 15-ig tartó, jubileumi Mária-év keretében került sor, amelyet a Szent Istvánról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány kezdeményezésére, a Gyulafehérvári Érsekség jóváhagyásával hirdettek meg a Szűz Mária-szobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából.

 

A jubileumi Mária-évet 2014. szeptember 14-én Jakubinyi György érsek nyitotta meg a csíksomlyói kegytemplomban, akkor született meg a gondolat, hogy a csíksomlyói Segítő Szűzanya kegyszobrának másolata Esztelnekre látogasson – tudtuk meg.

Sajat címkek: 

Kedvet kapnak-e az istenes életre?

Beszélgetés Orosz Lóránt mátraverebély-szentkúti ferencessel, egyházjogásszal 

Orosz András fr. Lóránt 1961-ben született Szentesen, Csongrád megyében. Okleveles gépészmérnök (Nehézipari Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Miskolc, 1985), szociológus (ELTE, SZPI, Budapest, 1995), teológus (PPKE HTK, Budapest, 1994) és egyházjogász (PhD, Pontificio Ateneo Antonianum, Róma, 2001). 1994–1997 között a magyarországi ferences rendtartomány tanulmányi és nevelési titkára volt, 1996–1997-ben a Szentendrei Ferences Gimnáziumban filozófiát tanított, 2001-től pedig az egyházjog tanára a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, 2004–2007 között a Szegedi Hittudományi Főiskolán is előadott. 2008–2012 között a Sapientia rektori funkcióját töltötte be. 2012-től Kálmán Peregrin OFM kegyhelyigazgató mellett a mátraverebély-szentkúti nemzeti Mária-kegyhely egyik gyóntatója.

Sajat címkek: 

Oldalak