Hírek

 

 

Az újabb 500 év kezdetén - Brassó 2006


     A Magyar Helynökség vezetősége 1507-ben fogadta el a Brassói Ferences Kolostor alapítását, az esztergomi káptalanon, Laskay Osvát főnöksége idején, egyszerre a futaki kolostorral. A káptalan ez évben a brassói kolostorba már személyi beosztást eszközöl, így döntése az elfogadásról már a befejezettséget jelzi. Annál is inkább, mert az 1506. évi katalógusban is szerepel már. Korábbi adatunk nincsen róla. De a kolostor használatba vétele arra mutat, hogy pár évvel hamarabb megjelentek a testvérek a rosban az építkezés végett és annak ideje alatt”- olvashatjuk Benedek Fidél ferences atya: Az Erdélyi Ferences Rendtartomány cím? könyvében. Sajnos az első brassói ferences kolostor nem volt hosszas éltű, mindössze negyedszázadot tartott az első letelepedés. A kolostor, amelyben magyarbarátok éltek, Ferdinánd király és Szapolyai János közötti ellentét áldozata lett, s rövid idő alatt a földdel tették egyenlővé.

Sajat címkek: 

Oldalak