Az újabb 500 év kezdetén - Brassó 2006


     A Magyar Helynökség vezetősége 1507-ben fogadta el a Brassói Ferences Kolostor alapítását, az esztergomi káptalanon, Laskay Osvát főnöksége idején, egyszerre a futaki kolostorral. A káptalan ez évben a brassói kolostorba már személyi beosztást eszközöl, így döntése az elfogadásról már a befejezettséget jelzi. Annál is inkább, mert az 1506. évi katalógusban is szerepel már. Korábbi adatunk nincsen róla. De a kolostor használatba vétele arra mutat, hogy pár évvel hamarabb megjelentek a testvérek a rosban az építkezés végett és annak ideje alatt”- olvashatjuk Benedek Fidél ferences atya: Az Erdélyi Ferences Rendtartomány cím? könyvében. Sajnos az első brassói ferences kolostor nem volt hosszas éltű, mindössze negyedszázadot tartott az első letelepedés. A kolostor, amelyben magyarbarátok éltek, Ferdinánd király és Szapolyai János közötti ellentét áldozata lett, s rövid idő alatt a földdel tették egyenlővé.
    A második letelepedés, a jelenlegi helyen 1724-ben történt, amikor a városi tanács a jezsuitáktól elhagyott szent János utcai templomot, május 22-én a rendnek átadj.
    Az első letelepedés 500-ik évfordulójának megünneplésére való előkészületekben a hangsúly azon volt, hogy a templomunkat látogató hívek egyre jobban megismerjék Szent Ferenc atyánkat, a Ferences Rendet és lelkiséget, illetve a Brassói kolostor, valamint a ferencesek történetét. Ennek érdekében Róbert testvér, a jelenlegi házfőnök, 9 részből álló előadás sorozatot szervezett a tavasszal, meghívott előadókkal.
    A középiskolás diákok számára az Internet segítségével pályázatot hirdetett meg, melynek témája szintén Szent Ferenc volt. Több mint 25 fiatal nyerte meg a pályázatot. A jutalom egy hetes nyári tartózkodás a brassói kolostorban, lelki- városnézési és kirándulási programmal összekötve. Ez két csoportban történt: az első csoportba a Szatmár, Nagyvárad és a Kolozsvár környékiek voltak, míg a másodikba Csíkiak és Háromszékiek voltak.  
    A közvetlen ünneplés október 3-án délután románnyelvű szentmisével és képes-előadással kezdődött. Majd az ünnepi szentmise október 4-én délelőtt 11 órakor kezdődött a kerületi papság és a hívek nagyszámú jelenlétében. A főcelebráns  Msgr. Tamás József segédpüspök úr volt.  
    A Püspök atya a szentbeszéd bevezetőjében köszönetet mondott az Erdélyi Szent István Királyról nevezett Ferences Rendtartománynak a ferencesek által végzett sok száz éves szolgálatért, egész Erdélyben és itt Brassóban.
    Majd Szent Ferenc atyánk lelkiségének négy jellemző vonása által hozta közelebb a jelenlévűk számára 780 év távlatából az ünnepelt szentet. A püspök atyára Szent Ferenc életéből különösképpen: - a szegénység szeretet, - a derűs életszemlélet, - a természet szeretet, és - a szenvedő Krisztus szenvedélyes szeretete volt nagy hatással.
    A szentmise végén köszöntötte a négy személyből álló helyi közösséget, majd Isten kegyelmét kérte az újabb 500 évhez, illetve ahhoz az időszakhoz, amelyet Isten szent felsége még jónak lát engedélyezni a ferencesek számára Brassóban.
Fr. Szilveszter ofm ,
templomigazgató

 

Brassó, 2006. október 9.

Sajat címkek: