Hírek

 

 

Újraéledt ferences élet

 

Közel hatvan év után újra igazi ferences élet zajlik a Szatmár megyei Kaplonyban. A Károlyi grófok egykori birtokán majd 300 éves a ferences rend múltja, a tavaly beköltözött négy barát szerteágazó tevékenységet folytat a helyi közösség javára.

Sajat címkek: 

Kaplonyi deportáltak: Találkozás az élőkkel, megemlékezés az elhunytakról

 

Több képPénteken, január 16-án igen rendkívüli esemény színhelye volt a kaplonyi nagytemplom melletti emlékmű és a kultúrotthon. Megemlékezésre került sor és „nyílt történelemórát” tartottak a helybéli iskola diákjainak a még élő deportáltak és hadifoglyok.
A megemlékezés ünnepi része és történelmi összefoglalása után a tanulók szabadon kérdezhettek azoktól, akiket 1945 tavaszán jóvátételi munkára vittek sváb származásuk és katolikus vallásuk miatt Szibériába, illetve akik a földvári hadifogságban sínylődtek a második világháború alatt.

Sajat címkek: 

1209-2009

Megkülönböztetett érdeklődéssel veszem kezembe és lapozgatom a szegedi Agapé kiadásában megjelent, nem titkoltan ferences kiadású és profilú Kincses Kalendáriumot. Természetesen tartalmilag, formailag (kivitelezését) nem fogom elemezni. Reklámozni se szeretném a kiadványt. Nem tartozik ez rám.

Sajat címkek: 

Pedagógustalálkozó a kaplonyi ferences kolostorban

November 18-án az Erdélyi Szent István Királyról elnevezett Ferences Rendtartomány Tartományfőnöke, Leó testvér találkozott a kaplonyi pedagógusokkal. Egyházközségünket ez év augusztusa óta ferences szerzetesek vezetik, ők szervezték meg számunkra ezt a találkozót, amelyen természetesen mind a négyen jelen voltak.
A találkozóra eljöttek a faluban élő nyugdíjas pedagógusok éppúgy, mint a jelenleg a Kaplonyi Általános Iskolában tanító pedagógusok, valamint azok a kollégáink is, akik kaplonyi lakosok és a környező falvakban és Nagykárolyban tanítanak.

Sajat címkek: 

Szívgárdista avatás Kaplonyban

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy…” akár így is kezdhetnénk a Szívgárda bemutatását, hisz története 1919 szeptemberében egy mesével kezdődött. A Szív-újság Gyermekrovatában Blaskó Mária írt egy mesét, amely arról szólt, hogy elemista gyerekek gárdát toboroztak a Jézuskának. A szegedi gyermekek komolyan vették ezt a mesét, s levélben tudósították Blaskó Máriát, hogy követni akarják a mesében szereplő gyerekek példáját, s ők is gyermekgárdát akarnak toborozni Jézus szentséges Szívének.

 

Sajat címkek: 

„Amit benne dicsérünk, cselekedjük”! - Kaplonyi megemlékezés Árpádházi Szent Erzsébetről

 

November 16-án a Kaplony-i ferences templomban a 801 éve született Árpád-házi Szent Erzsébetre emlékeztünk, a Ferences Világi Rend és a Szeretet Szolgálat védőszentjére – mindkettő működik egyházközségünkben. Egy képes előadás keretében Erzsébetre, a szerető feleségre, a három gyermekes édesanyára, aki fiatal özvegyi éveit, s anyagi örökségét a szegények és a betegek szolgálatára szentelte, jóllehet korának egyik leggazdagabb, leghatalmasabb uralkodójának, a magyar királynak volt a lánya, és aki már 24 évesen befejezte földi pályafutását. A nagy példaképre emlékeztünk, aki „kiváló mestereinek köszönhetően Assisi Szent Ferenc nyomába szegődött, személyes és végső életcélként saját életét hasonlóvá alakította Krisztuséhoz, aki az ember egyedüli Megváltója”(XVI. Benedek pápa), és akinek minden kor embere számára van mondanivalója.

Sajat címkek: 

Oldalak