Kismamaklubot, honlapot működtetnek a kaplonyi ferencesek

 

Azt mondja, tárt karokkal várták vissza a kaplonyiak a ferenceseket
idén nyáron, hiszen a település lakosai nagyon kötődtek a szerzetesekhez a múltban is — az 1951-es felszámolás után, az enyhülést követően ide rendszeresen visszajöttek ferences papok. Az utolsó testvér tíz évvel ezelőtt hunyt el: Dömjén atya több mint 90 éves volt.
— Schönberger püspök úr részéről már régebben megtörtént a szerzetesek visszahívása az egyházmegyébe: idén négy fiatalt szenteltek pappá — bár több helyre hívtak bennünket, most ért be az idő arra, hogy visszajöjjünk Kaplonyba. A szerzetesi szolgálat annyiban másabb, mint a plébánosi, hogy közösségben élünk — egy közösséghez minimum három személy tartozik — és így talán többet tudunk tenni egy gyülekezetért. A szerzetesi életnek van egyfajta kerete: a napi három közös ima kötelező. Úgy próbál élni egy szerzetesi közösség, mint egy család — kiegészítjük egymást. Mivel kevesen vagyunk, a konyhai dolgokat civilek látják el, a mosást, főzést, takarítást viszont mi végezzük felváltva. A kolostornak van egy úgynevezett klauzúra-része, elzárt része: ez a szerzetesi lakrész, amit civilek nem látogathatnak. Mivel én vagyok a legidősebb, engem választottak guardiánnak, házfőnöknek. A tartomány legfőbb elöljárója a provinciális, a tartományi rendfőnök. A ferences elöljárókat a káptalan, a nagytanács választja meg. Egy személy hat évig lehet elöljáró, amit még három évvel hosszabbíthatnak meg — tudunk meg érdekes dolgokat a szerzetesélet „kulisszatitkairól”.
Szilveszter testvér, Erik testvér, Tibor testvér, Sebestyén testvér: íme a kaplonyi kolostor jelenlegi lakóinak a névsora. Ami a neveket illeti, van, aki rendes keresztnevét használja szerzetesi névként, van, aki felvett nevet — tudjuk meg.
Elsődleges feladatuk a lelki pasztorációs munka ellátása, végzése: azaz hagyományos plébánosi feladat, az egyházközség ügyeinek az ellátása. Emellett megpróbálnak rétegenként is foglalkozni az emberekkel — nemcsak a gyerekekkel, hanem a felnőttekkel is. Például nemrég a községi pedagógusokkal tartottak találkozót — jövőre lesz 800 éve, hogy elindult a szerzetesi életforma, ennek kapcsán a tartományfőnök beszélt a ferences pedagógiáról.
A kaplonyi ferencesek kismamaklubot is működtetnek a településen: a múlt héten második alkalommal találkoztak a gyermekes anyák a kolostorban, hogy közösen megtárgyalják a gyermekneveléssel kapcsolatos problémáikat: tervként szerepel, hogy a jövőben egy orvost, egy védőnőt is meghívnak; és egy énektanárt, aki gyerekdalokat fog tanítani az édesanyáknak. Egy modern szerzetesi rendháznak — tapasztalhatjuk meg — a számítástechnika, az internet is elengedhetetlen tartozéka: a kaplonyi barátok www. kaplonyibaratok. ro néven internetes honlapot is működtetnek, amelyen beszámolnak az egyházközség történéseiről. Szilveszter testvér szerint ebben csak a külvilág számára lehet némi meghökkentő. Márton Áron egyik történetét idézi fel ezzel kapcsolatban, aki az egyik papnak azt mondta: „Ha az ördög autóra ül, a papnak is autóra kell ülni, hogy felvegye vele a versenyt”. Ugyanez a helyzet az internettel — teszi hozzá —, amelyet annyi negatív dologra használnak fel a világban; talán némileg ezt ki lehet egyenlíteni azzal, hogy Isten üzenetét a modern techika segítségével is eljuttassák az emberekhez.
 
Fodor István
 

 

Sajat címkek: