1209-2009

Megkülönböztetett érdeklődéssel veszem kezembe és lapozgatom a szegedi Agapé kiadásában megjelent, nem titkoltan ferences kiadású és profilú Kincses Kalendáriumot. Természetesen tartalmilag, formailag (kivitelezését) nem fogom elemezni. Reklámozni se szeretném a kiadványt. Nem tartozik ez rám. Amit meg kellene tennem, az gyors átlapozása után is így fogalmazódik meg: hasznos lenne alaposan átolvasni, esetleg némely írást tanulmányozni, lelkembe építeni, lelkiekben ezáltal gyarapodni. És nemcsak a magam javára! Na, de végül is ez magánügy.
Amiért a kiadvány miatt tollat fogtam a kezembe, az a következő írása: 800 – folytonos időszerűségben – eltelt év, vagyis Harmath Károly ferences atya írásának az az információja, hogy a Szent Ferenc által megalapított első rend, amelynek ma szerte a világon három ágazata létezik, 2009-ben 800. évfordulóját ünnepelheti. Ez a dátum a rend alakulásának az a dátuma (1209), amikor III. Ince pápa először szóban, majd 1210-ben írásban is „jóváhagyta” az első tizenkét, Ferencet követő „evangélium szerinti” életstílusát. Mint ismeretes, a szent követésére 1212-ben megalakult – Assisi Szent Klára nyomán – a második rend. Ma klarisszák néven tiszteljük őket, imádságos életüket. Végül a civil életet élők, de a franciskánus szellemet követők rendje, a harmadik rend is megszületett. Ma ezt Ferences Világi Rendnek (F.V.R.) nevezik.
Harmath Károly atya írását olvasgatva jutott eszembe: „ferencesek dolgában” Hargita megye milyen gazdag is! – hála Istennek. Csíksomlyón megtaláljuk mindhárom rend képviselőit, Székelyudvarhelyen, Gyergyószárhegyen a második rend kivételével a másik kettőt. S bár kis létszámmal, de a Ferences Világi Rend közösségei sok helyen léteznek.
Az Erdélyben letelepedett első rend rendházait, kolostorait, a rendházak szerzeteseit a távoli és közeli múltban számos megpróbáltatás érte. A „barátoknak sokat kellett szenvedniük, kibírniuk, de a rend végülis fennmaradt, s reméljük, hogy továbbra is élni, esetleg a mainál még lényegesebben gyarapodni fog.
Adjon az Isten – akarata szerint – még sok évszázadot és hűséges hivatásokat! A nép, a mai földi és földöntúli életünk javára.
 
Borsodi László
Csíksomlyó
 
Hargita Népe, 2009. január 7.

Sajat címkek: