Szívgárdista avatás Kaplonyban

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy…” akár így is kezdhetnénk a Szívgárda bemutatását, hisz története 1919 szeptemberében egy mesével kezdődött. A Szív-újság Gyermekrovatában Blaskó Mária írt egy mesét, amely arról szólt, hogy elemista gyerekek gárdát toboroztak a Jézuskának. A szegedi gyermekek komolyan vették ezt a mesét, s levélben tudósították Blaskó Máriát, hogy követni akarják a mesében szereplő gyerekek példáját, s ők is gyermekgárdát akarnak toborozni Jézus szentséges Szívének.

 

 

1920 februárjában alakult az első gárdacsapat, amelyet Jézus Szívéről neveztek el, az első avatás pedig 1920 március 25-én volt Szegeden. Az egyesületet tulajdonképpen Sinkovics Frigyes szegedi ferences atya alapította.
Kaplonyban Bíró András ferences atya indította el a Szívgárdát, s a szervezet alapszabályzatát P. Szabó Dömjén ofm adta ki. Dömjén atya 1929-ben megjelent könyvecskéjében ezeket olvashatjuk: „Van egy király, ki dicsőbb és hatalmasabb a föld összes királyainál. Az Úr Jézus ez a dicső király. Az Úr Jézusnak dicső és pompás hadserege a Szívgárda, a legdicsőbb katonaság a világon, melyhez tartozni a legnagyobb kitüntetés. Mert Krisztus a királyok királya, ki uralkodik kezdettől fogva a világ végéig. A szívgárdista az Ő aranyos kis katonája, kinek nem csak a neve, de a lelke és a szíve is bizonyítja ezt. Egyenruhája lelke tisztasága, kitüntetései az erények illatos virágai, jelvénye a homlokán ragyogó kereszt, fegyvere az ima és a szeretet.”
Mint minden vallásos szervezet a kommunista idő alatt, úgy a Szívgárda sem működhetett. 1989-et követően a Szívgárdista egyesületet Kühn Pál, akkori plébános indította újra Tyukodi Beáta, akkori hitoktató segítségével. A kaplonyi Szent Imre Szívgárda jelenleg 61 tagot számlál, és 23 újonc avatása történt meg november 23-án, Krisztus Király ünnepén.
Az avató ünnepség a templomban, igeliturgia keretében történt. Jelenvoltak elsősorban a 23 újonc szülei, testvérei, a Szívgárda tagjai, a felkészítő tanítónők (akiknek ezúton is köszönet - Baumgartner Katalin, Grebur Bernadett, Reszler Mónika, Toma Anikó), a gárda volt vezetői, a ferences testvérek és a hívek közül is jó néhányan.
A Szentlélek segítségül hívása után felolvastuk a Krisztus Királyra utaló evangéliumi szakaszt Szent Jánostól. Majd egy kis történet segítségével buzdítás történt arra vonatkozóan, hogy a mi küldetésünk is, tehát nem csak a szívgárdistáé, hanem minden megkeresztelt emberré „hiteles képet nyújtani arról, hogy kicsoda Krisztus Király. Láthatóvá, hallhatóvá kell tennie az emberek számára Krisztust, a Királyt, akit ma ünneplünk. Azt kell mondanunk, amit Tőle hallottunk, a Bibliából olvastunk. Nekünk csak az Úr szavait kell továbbadnunk. Hogyan? Úgy, hogy életünkkel, magatartásunkkal róla tanúskodunk a családban, az iskolában, a játszótéren. Krisztusra mutató jellé kell lennünk, szóvá, amely a megtestesült „Igére” mutat.”
A buzdító szavak összhangban vannak a Szívgárda hetedik és nyolcadik parancsolatával: „7. Éld a szeretet szüleiddel, nevelőiddel, társaiddal, minden emberrel szemben! Gyűjts naponta jócselekedeteket! 8. Légy kovász! Szavaiddal, tetteiddel, engedelmességeddel, példás viselkedéseddel a családban, az iskolában, bárhol, vezess mindenkit közelebb Istenhez!”
Ezután, a Szívgárda kapitánya bemutatta név szerint az újoncokat és kérte a szertartás vezetőjét, hogy vegye fel őket a Szívgárdába.
Az újoncok, szándékuk komolyságát, az öt kérdésre adott válasszal és a hitvallással juttatták kifejezésre. Ezt követte, a szülök felajánló imádsága: „íme most Hozzád visszük gyermekeinket és őket ünnepélyesen szentséges Szívednek szenteljük!…”- imádkozta egy édesapa és édesanya a többi szülő nevében is. Majd a gyerekek közösen ajánlották magukat Jézus szentséges Szívének oltalmába, kérve: „Te légy vezérünk a földi élet útjain és azon harcokban melyeket a gonoszlélek kísértései ellen harcolunk…”. Az ima után megkapták a Szívgárda jelvényét. Majd következet a befejező könyörgés: „Vegyen föl benneteket Jézus Krisztus az Ő gárdistái közé, a mi testvéreink sorába. Adja, hogy jó szívgárdisták legyetek, sok jót cselekedjetek és apostolkodjatok szent Szívéért. Legyetek erősek az ördög elleni küzdelemben. S amint beírjuk neveteket a Gárda könyvébe, úgy írja be Jézus az Ő szent Szívébe!”
Az ünnepi esemény rövid szentségimádással, szentségi áldással és egy kis agapéval fejeződött be.
fr. Szilveszter ofm
Az eseményről további képek megtekinthetők itt.
 

 

Sajat címkek: