Pedagógustalálkozó a kaplonyi ferences kolostorban

November 18-án az Erdélyi Szent István Királyról elnevezett Ferences Rendtartomány Tartományfőnöke, Leó testvér találkozott a kaplonyi pedagógusokkal. Egyházközségünket ez év augusztusa óta ferences szerzetesek vezetik, ők szervezték meg számunkra ezt a találkozót, amelyen természetesen mind a négyen jelen voltak.
A találkozóra eljöttek a faluban élő nyugdíjas pedagógusok éppúgy, mint a jelenleg a Kaplonyi Általános Iskolában tanító pedagógusok, valamint azok a kollégáink is, akik kaplonyi lakosok és a környező falvakban és Nagykárolyban tanítanak.

Közel negyven pedagógus hallgatta figyelemmel Leó testvért. Ferencet az emberek tisztelete és az irántuk érzett felelősség jellemezte – mondta Leó testvér. Ferenc nagy szeretettel és megértéssel fordult azok felé, akik lelki tanácsot kértek tőle; de soha nem magához kötötte, hanem mindig Istenhez irányította a tanácsért hozzá fordulókat.
Szent Ferencnek Leó testvérhez írott levelét olvasta fel a Tartományfőnök, hogy jobban bemutassa a hallgatóságnak, milyen megértő volt Szent Ferenc. Bizalmat ébresztett Leó testvérben, lelkének bármilyen állapotában, bármilyen szükségében és vigasztalanságában: „És ha lelked békességéért vagy más vigasztalásért szükségét éreznéd, hogy megint hozzám jöjj, csak jöjj bátran, csak jöjj Leóm”.
Ma nekünk is szól ez a bíztatás, hogy életünkben megtaláljuk azt az utat, ami leginkább célravezető. Az emberi szabadság bizonyítéka ez a levél, amely sok szempontból útmutatóul szolgálhat napjaink pedagógusai számára – éppen úgy, mint az áldás, amit Ferenc Leó testvérnek adott: „Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged!”
Az előadást követően beszélgetésre került a sor, a tanulás-tanítás, példamutatás kérdései kerültek előtérbe; valamint azok a nehézségek, amelyekkel naponta szembe kell nézzünk, nekünk, nevelőknek.
Az estét közös énektanulással fejeztük be – a Naphimnuszt és Áldjuk a földön Isten Szegénykéjét – kezdetű éneket együtt énekeltük a ferences testvérekkel.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen az estén; lelkileg feltöltődve folytattuk másnap pedagógusi munkánkat, erőt merítve Leó testvér biztató szavaiból. Reméljük, hogy lesz folytatása ennek a szép kezdeményezésnek, és összefogással könnyebben célhoz érünk az ifjúság nevelésében.
 
Schrádi Edit
Aligazgatónő
 
Az eseményről néhány kép megtekinthető itt.

Sajat címkek: