Hírek

 

 

Mindenki zarándokként jöjjön

 

Legyünk méltó örökösei őseink tiszta hagyományának a hitben, a Mária-tiszteletben, a búcsújárás helyességének megőrzésében – szólítják fel a pünkösdi búcsúra készülő híveket a csíksomlyói ferences barátok. A Gyulafehérvári Főegyházmegye fennállásának ezredik és a ferencrend megalapításának 800 évfordulóján a millenniumi év mottóját választották a búcsú jelmondataként: „Krisztussal ezer esztendeig”

Sajat címkek: 

„Folytassátok az Úr házának újjáépítését!” – buzdította a pápa a Ferences Család tagjait

Szombaton délben XVI. Benedek pápa a Castel Gandolfo-i apostoli palota udvarán kihallgatáson fogadta a Ferences Család mintegy 3000 tagját, akik április 15-től kezdve Assisiben gyűltek össze első nemzetközi Gyékényes Káptalanjukra. A világ 65 országából érkezett ferences szerzetesek, szerzetesnők és harmadrendi világiak előzőleg a Fokoláre mozgalom Mariapoli központjában szentmisén vettek részt. A ferences család ezzel a találkozóval ünnepelte meg, hogy III. Ince pápa 800 évvel ezelőtt fogadta el Szent Ferenc Regulájának első megfogalmazását.

Sajat címkek: 

Felelősségre tanító apácák Árkoson

 

Lányanyák számára működtet kismamaotthont négy ferences nővér a háromszéki Árkoson. Céljuk, hogy az anyák biztonságra leljenek, és minél jobban kötődjenek gyerekükhöz, illetve felkészüljenek a jövőre.
"Sugárzó élet." Az árkosi ferences nővérek mindenkit szívesen látnak, aki velük közösen imádkozna, dolgozna
"Sugárzó élet." Az árkosi ferences nővérek mindenkit szívesen látnak, aki velük közösen imádkozna, dolgozna
Az impozáns családi ház előtt több fiatalasszony beszélget, mindanynyian gyerekkocsival, mintha csak azért gyűltek volna össze, hogy a gyereknevelésről cseréljenek tapasztalatot. Nem csak az anyaságban sorstársak az árkosi Irgalmasság Anyja Kismamaotthon lakói. A ház udvarán virágok, bokrok, a szárítóköteleken apró gyerekruhák virítanak, bent a házban példás rend és tisztaság. A földszinten barátságos ebédlő, nemrég ebédeltek, még érződik a töltött káposzta illata. Itt van a konyha, a nappali és az apró iroda.  Az itt lakó fiatal anyák gyerekeikkel az első emeleten, az otthont működtető ferences nővérek a második emeleten laknak. A falakon gyerekportrék, az apró kápolna is otthonos.

Sajat címkek: 

Befejeződött a - magyarországi - ferencesek választókáptalanja

 

Amint korábban hírt adtunk róla, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány a korábbi két magyarországi ferences provincia 2006-ban történt egyesülését követően első választókáptalanját április 14. és 17. között tartotta Szegeden.
A 112 fős tartomány tagságát képviselő 29 szerzetes által alkotott rendi gyűlés elsődleges feladata az új vezetőség megválasztása volt. A káptalan ismét tartományfőnökké választotta Fr. Magyar Gergelyt, helyetteséül pedig Fr. Orosz Lórántot tette meg. A tartományi tanács, vagy definitórium tagjai a következő három esztendőben: Fr. Berhidai Piusz, Fr. Frész Timóteus, Fr. Lendvai Zalán és Fr. Lukovits Milán.

Sajat címkek: 

Virágok és csókok

 

  Az egyszerű emberi gesztusoknak óriási szerepük, jelentésük van az életünkben. Az egész csupán egy kis figyelmességen, egy csöppnyi szándékon múlik. A szándék tisztasága pedig nagyon sok esetben utólag derül ki, jut el a felismerésig, a beismerésig. De vannak a napnál is világosabban látható szándékok.
 
Egy aprócska virág, netán csokor vagy vázába ültetett zöldellő, díszes növény nagyon sok örömet, mosolyt képes fakasztani. Mikor? Születés- vagy névnapon, a házasságkötés évfordulóján, valamilyen emlékezetes esemény vagy ünnep alkalmából, a betegágy mellett, vagy éppen az elhunyt szeretteink lábánál, sírjánál.

Sajat címkek: 

Oldalak