Mindenki zarándokként jöjjön

 

Legyünk méltó örökösei őseink tiszta hagyományának a hitben, a Mária-tiszteletben, a búcsújárás helyességének megőrzésében – szólítják fel a pünkösdi búcsúra készülő híveket a csíksomlyói ferences barátok. A Gyulafehérvári Főegyházmegye fennállásának ezredik és a ferencrend megalapításának 800 évfordulóján a millenniumi év mottóját választották a búcsú jelmondataként: „Krisztussal ezer esztendeig”
92444462.jpg

 
Ismét választási kampány idejére esik a csíksomlyói pünkösdi búcsú, ezért a szervezők, a ferences szerzetesek már most hangsúlyozni szeretnék az igazi zarándoklat, búcsújárás lényegét. A pünkösdi búcsú a történelemben gyökerező vallási cselekedet, lényege az Isten imádása, a boldogságos Szűz Mária tisztelete, amelyhez hozzátartozik a zarándoklat, a kellemetlenségek elviselése, az áldozatvállalás, a bűnbánati gyakorlatok, a gyónás, áldozás és a szentmisén való részvétel – hívják fel a búcsúra készülők figyelmét. A somlyói barátok kérik, senki ne tévessze szem elől a vallásos-lelki célt, az ide érkezők ne „jó nemzeti bulinak” fogják fel a búcsút, ahol politikai pártok zászlóival, különböző egyenruhákban lehet tüntetően felvonulni. Egyenruhában a papokon és szerzeteseken kívül a lovagrendek tagjait várják, a többi zarándoktól pedig azt kérik, lehetőleg népviseletben érkezzenek. Mivel idén is szeretnék elkerülni, hogy a búcsúnak tömegdemonstráció jelleget adjanak egyesek, ezért azt kérik, hogy zarándokokhoz méltó jelképekkel, kizárólag templomi zászlókkal, a különböző lelkiségek zászlóival, valamint a magyar nemzeti zászlóval és a millenniumi év zászlóival érkezzenek. Politikai pártok, szervezetek jelképeinek nincs helye a búcsún.
Péter Arthur házfőnök és Timár Asztrik templomigazgató mindenkit hív a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, hangsúlyozva, hogy itt mindenki Istent kereső zarándok. A pünkösdi búcsút pedig a zarándoklat hagyományainak tiszteletben tartása teszi széppé. – A magyarság legnagyobb búcsújáról van szó, de kár lenne, ha csupán összmagyar találkozóvá válna egy idő után – hívják fel a figyelmet, majd így folytatják: Nem mellékes, hogy népünk, nemzetünk Istent dicsérve, a Szűzanyát tisztelve találkozik egymással is a búcsún. De ez a találkozás csak a tiszta hitben lehetséges. A zavaros hit csupán arra jó, hogy magyarul beszélve egymást se értsük meg. Jézuson keresztül találkozhatunk igazán egymással, mert ő a szőlőtő, mi csak vesszők vagyunk, s a vesszők között nincs magán-átjárás. A vesszők a szőlőtőn keresztül találkoznak egymással.

 
Takács Éva, Hargita Népe

 

Sajat címkek: