Befejeződött a - magyarországi - ferencesek választókáptalanja

 

Amint korábban hírt adtunk róla, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány a korábbi két magyarországi ferences provincia 2006-ban történt egyesülését követően első választókáptalanját április 14. és 17. között tartotta Szegeden.
A 112 fős tartomány tagságát képviselő 29 szerzetes által alkotott rendi gyűlés elsődleges feladata az új vezetőség megválasztása volt. A káptalan ismét tartományfőnökké választotta Fr. Magyar Gergelyt, helyetteséül pedig Fr. Orosz Lórántot tette meg. A tartományi tanács, vagy definitórium tagjai a következő három esztendőben: Fr. Berhidai Piusz, Fr. Frész Timóteus, Fr. Lendvai Zalán és Fr. Lukovits Milán.
A káptalan, a hagyományoknak megfelelően, megvizsgálta az egyes rendházakban folyó szerzetesi életet, melyről megállapította, hogy alapvetően a rendi előírásoknak megfelelően folyik, érezhetően növekvő egységben. A rendtartomány vállalásait és intézményeit áttekintve a testület örömmel tapasztalta, hogy kisebb nehézségektől eltekintve, a provincia elkötelezetten és felelősségteljesen végzi munkáját a lelkipásztorkodás, az oktatás és nevelés, a szociális szolgálat, a kulturális és a tudományos tevékenységek területén. A rend 800 éves jubileumát ünnepelve a káptalan örömmel tapasztalta, hogy a közösségben megvannak a jövővel kapcsolatos előremutató elképzelések is.
A tartományi káptalan nem kívánt mélyreható változtatásokat hozni a közösség életében, inkább arra ösztönözte a tartomány tagjait, valamint a helyi közösségeket, hogy a jelenleg már kialakult kereteket komolyan véve, az adott feladatokat hűségesen végezve szolgálják Isten Országának terjedését és az emberek üdvösségét.
Magyar Kurír
 

 

Sajat címkek: