Hírek

 

 

Cserháti Ferenc püspök lelkipásztori látogatása Észak-Amerikában

Cserháti Ferenc, a külföldön élő katolikus magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök hosszabb látogatást látogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban és Kanadában.

A látogatást a püspök észak-amerikai delegátusa, Kiss G. Barnabás OFM szervezte. Az alábbiakban a püspök útjának eddigi állomásairól és eseményeiről olvashatnak.

Sajat címkek: 

Kismama klub – a Brassói Ferences kolostorban

Itt Brassóban három plébánia van és egy ferences templomigazgatóság! A plébániáknak megvan kinek-kinek a saját területe, saját hívei! Az egyházmegyés papok szépen, odaadással, hozzáértéssel dolgoznak a városban!
Mit tehetnek a ferences barátok, egy ilyen helyzetben, anélkül, hogy "bekaszáljanak"a plébániák területére vagy ostoba rivalizálásba lennének az atyákkal?

Sajat címkek: 

Ferences papszentelés Csíksomlyón

1
A ferences rend erdélyi rendtartományának két ifjú tagját szentelte pappá Dr. Jakubinyi György érsek úr Csíksomlyón, 2008 március 29.-én. Legutoljára két évvel ezelőtt volt papszentelés a Szent István királyról nevezett provinciában. Most újabb két pappá szenteltnek örülhetett a ferences rend a hívek sokaságával együtt.

Sajat címkek: 

Megemlékeztünk II. János Pál pápáról a brassói ferences templomban

Április 3-án a rendszeres „Felnőtt Találkozó” keretében megemlékeztünk II. János Pál pápa halálának 3-ik évfordulójáról. A templomban, szép számban megjelent idősekkel, egy rövid bevezető után, megnéztük „A szeretet zarándoka” című film összeállítást. Ez a film négy téma kapcsán idézi fel a szent atya életét, csodálatos alakját, akire milliók és milliók néztek és néznek fel, kortól, nemtől, nemzettől, képzetségtől és vallástól függetlenül.

Sajat címkek: 

Krisztus tanúinak sorába álltak

Fotók: Kristó RóbertHozzátartozók, ismerősök, egyházi méltóságok és paptársak által zsúfolásig megtöltött templomban tették le hétvégén szent fogadalmukat Fecheta Jenő és Nagy Károly ferences diakónusok. A csíksomlyói kegytemplomban szombaton tartott szertartáson dr. Jakubinyi György érsek avatta pappá a jelölteket, mondván, Isten azokat hívja meg szolgálatára, akik be tudják fogadni a szentlelket és a feltámadást.

Sajat címkek: 

Lourdes-i élmény a Csíksomlyói zarándoklaton

    Csodálatos az Isten, aki nekünk adta, édesanyánkká a Boldogságos Szűz Máriát! Ezt tapasztalhattuk meg ma, 2008 február 11-.én, a csíksomlyói kegytemplomban, amikor közel 5000 idős és beteg ember zarándokolt el ebbe a csodálatos Mária szentélybe és részt vett a 10.30 órakor bemutatott szentmisén. De vajon mit tapasztalhattak meg azok, akik 150 évvel ezelőtt Lourdes-ban  megérezhették Isten közelségét, és az ő Szent Anyjának aggódó, mennyország örömét megnyitó szeretetét.

Sajat címkek: 

Idősek, betegek zarándoklata Csíksomlyóra


Első alkalommal szerveztek zarándoklatot a plébánosok a betegek világnapja alkalmából, a lourdes-i jelenések évfordulóján Csíksomlyóra. A zsúfolásig megtelt kegytemplomban sok száz hívő érezhette a kiáradó kegyelmet.

A dél-franciaországi város, Lourdes mellett 1858. február 11. és július 16. között 18 alkalommal jelent meg a Szűzanya egy egyszerű parasztcsaládból származó 14 éves kislánynak, Bernadette Soubirou-nak.

Sajat címkek: 

Szabin testvér

    Nem tudok úgy gondolni a brassói ferences kolostorra, amelynek temploma zarándokhely a hívek számára – különösen Szent Antal segítségül hívása miatt –, hogy ne látnám a templom sekrestyéjében Szabin testvért, törékeny, csuhás alkatával, szelíd tekintetével, jóságosan mindazokkal szemben, akik átlépik küszöbét, kétségbeesésük és nehézségeik elűzésének vágyával, keresve a reményt és az isteni segítséget.
De minthogy a Földön minden mulandó, kevéssel ezelőtt magához hívta őt is Isten.

Sajat címkek: 

Gyászjelentés


Teremtő mennyei Atyánk akaratában megnyugodva és a boldog viszontlátás reményében közöljük, hogy

Dăian George

fr. Szabin ofm


rendi testvérünk
életének 89.,rendbelépésének 69. évében, ez év január 30-án elhunyt.
 
    Temetése a 13.00-kor kezdődő engesztelő szentmiseáldozat (brassói ferences templomban) bemutatása után, a templom kriptájában, február 1-én, pénteken lesz.
    Szeretett halottunk, 1919. augusztus 9-én született Medgyesen, 1939 február 5-én öltötte magára a ferences rend ruháját és ünnepélyes fogadalmat tett Kaplony-ban 1948. febr. 18-án.
    Szerzetességének 69 évét Kolozsváron, Mikházán, Kaplonyban, Máriaradnán, Körösbányán, Esztelneken és Brassóban élte le. Volt kertész, szakács, sekrestyés és házfőnök.
    1992-ben helyezték Brassóba. Itt, mint házfőnök kezdte pályafutását, sokat munkálkodott a kolostor visszaszerzésén. Nagy hozzáértéssel hallgatta meg a szükségben lévők panaszait, kéréseit és imáival támogatta őket.
   Imádságos lélekkel, végtelen türelemmel és alázattal viselte az idős kor nehézségeit és Isten akaratában megnyugodva hordozta a betegség keresztjét, s készült a földi életből való távozásra.

“Áldott légy Urunk a testi halálért, a mi testvérünkért,
Akitől élő ember el nem futhat…
Boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak.”

 (Szt. Ferenc: Naphimnusz)
                                                                                                                 
 A gyászoló ferences család és rokonság

Sajat címkek: 

Oldalak