Hírek

 

 

„Itt mindenik az én gyermekem”

Rohanó világban rohanva épp szemügyre vesszük a környezetünkben élô szegényeket, elhagyott gyermekeket, hajléktalanokat. Sajnálkozunk, aprópénzt nyújtunk feléjük és továbbmegyünk. Ha nem fordítjuk el fejünk, nem hunyjuk be szemünk, látjuk az éhezôk, a nincstelenek tekintetét.

Sajat címkek: 

Cserháti Ferenc püspök lelkipásztori látogatása Észak-Amerikában

Cserháti Ferenc, a külföldön élő katolikus magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök hosszabb látogatást látogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban és Kanadában.

A látogatást a püspök észak-amerikai delegátusa, Kiss G. Barnabás OFM szervezte. Az alábbiakban a püspök útjának eddigi állomásairól és eseményeiről olvashatnak.

Sajat címkek: 

Kismama klub – a Brassói Ferences kolostorban

Itt Brassóban három plébánia van és egy ferences templomigazgatóság! A plébániáknak megvan kinek-kinek a saját területe, saját hívei! Az egyházmegyés papok szépen, odaadással, hozzáértéssel dolgoznak a városban!
Mit tehetnek a ferences barátok, egy ilyen helyzetben, anélkül, hogy "bekaszáljanak"a plébániák területére vagy ostoba rivalizálásba lennének az atyákkal?

Sajat címkek: 

Ferences papszentelés Csíksomlyón

1
A ferences rend erdélyi rendtartományának két ifjú tagját szentelte pappá Dr. Jakubinyi György érsek úr Csíksomlyón, 2008 március 29.-én. Legutoljára két évvel ezelőtt volt papszentelés a Szent István királyról nevezett provinciában. Most újabb két pappá szenteltnek örülhetett a ferences rend a hívek sokaságával együtt.

Sajat címkek: 

Megemlékeztünk II. János Pál pápáról a brassói ferences templomban

Április 3-án a rendszeres „Felnőtt Találkozó” keretében megemlékeztünk II. János Pál pápa halálának 3-ik évfordulójáról. A templomban, szép számban megjelent idősekkel, egy rövid bevezető után, megnéztük „A szeretet zarándoka” című film összeállítást. Ez a film négy téma kapcsán idézi fel a szent atya életét, csodálatos alakját, akire milliók és milliók néztek és néznek fel, kortól, nemtől, nemzettől, képzetségtől és vallástól függetlenül.

Sajat címkek: 

Krisztus tanúinak sorába álltak

Fotók: Kristó RóbertHozzátartozók, ismerősök, egyházi méltóságok és paptársak által zsúfolásig megtöltött templomban tették le hétvégén szent fogadalmukat Fecheta Jenő és Nagy Károly ferences diakónusok. A csíksomlyói kegytemplomban szombaton tartott szertartáson dr. Jakubinyi György érsek avatta pappá a jelölteket, mondván, Isten azokat hívja meg szolgálatára, akik be tudják fogadni a szentlelket és a feltámadást.

Sajat címkek: 

Lourdes-i élmény a Csíksomlyói zarándoklaton

    Csodálatos az Isten, aki nekünk adta, édesanyánkká a Boldogságos Szűz Máriát! Ezt tapasztalhattuk meg ma, 2008 február 11-.én, a csíksomlyói kegytemplomban, amikor közel 5000 idős és beteg ember zarándokolt el ebbe a csodálatos Mária szentélybe és részt vett a 10.30 órakor bemutatott szentmisén. De vajon mit tapasztalhattak meg azok, akik 150 évvel ezelőtt Lourdes-ban  megérezhették Isten közelségét, és az ő Szent Anyjának aggódó, mennyország örömét megnyitó szeretetét.

Sajat címkek: 

Idősek, betegek zarándoklata Csíksomlyóra


Első alkalommal szerveztek zarándoklatot a plébánosok a betegek világnapja alkalmából, a lourdes-i jelenések évfordulóján Csíksomlyóra. A zsúfolásig megtelt kegytemplomban sok száz hívő érezhette a kiáradó kegyelmet.

A dél-franciaországi város, Lourdes mellett 1858. február 11. és július 16. között 18 alkalommal jelent meg a Szűzanya egy egyszerű parasztcsaládból származó 14 éves kislánynak, Bernadette Soubirou-nak.

Sajat címkek: 

Oldalak