Lourdes-i élmény a Csíksomlyói zarándoklaton

    Csodálatos az Isten, aki nekünk adta, édesanyánkká a Boldogságos Szűz Máriát! Ezt tapasztalhattuk meg ma, 2008 február 11-.én, a csíksomlyói kegytemplomban, amikor közel 5000 idős és beteg ember zarándokolt el ebbe a csodálatos Mária szentélybe és részt vett a 10.30 órakor bemutatott szentmisén. De vajon mit tapasztalhattak meg azok, akik 150 évvel ezelőtt Lourdes-ban  megérezhették Isten közelségét, és az ő Szent Anyjának aggódó, mennyország örömét megnyitó szeretetét. Ugyanezen mennyei szeretetet tapasztalhatja meg azóta is minden hívő ember, de nemcsak azóta, hanem az Úr Jézus megtestesülése, színre lépése, megváltó működése óta, s nem felejthetjük el azt, hogy épp a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására tette az Úr Jézus az első csodáját.
    A mai ünnep evangéliumában is erről olvashattunk, hallhattuk, láthattuk ezen csodálatos Kánaáni eseményt, ezen esemény újult meg Lourdes-ban, ezen esemény folytatódik azóta, és ezt tapasztalhatta meg ezen pár ezer ember itt, Csíksomlyón, akik ma ide zarándokoltak. S egyben újból hallhattuk Mária szelíd, aggódó, anyai szeretetéből fakadó figyelmeztetését: „Tegyétek meg, amit a Fiam mond!”
    „A mi földünkön Lourdes az a geometriai pont, ahol a föld találkozik a mennyországgal. Lourdes-nak ez a küldetése: az ég találkozik a földdel, az ember találkozik az ő Istenével - mondta szentbeszédében Tamás József segédpüspök, aki a szentmisét celebrálta. - És ebben a küldetésben azóta is hangzik az imádság és a bűnbánat, mert ezen keresztül tudja az ember akár az egyénnek, akár a közösségnek a legszebbet tenni, megmenteni a pusztulástól. És valóban azóta milliókat vonz ez a küldetés Lourdes-ba, milliók és milliók keresik a gyógyulást ott, és találnak rá, ha nem is mindig a testi gyógyulásra, de a lelki gyógyulásra, rátalálnak lelküknek nyugalmára és békéjére, s ezen keresztül Isten csodálatos tettei által lelki élményeket kapnak, amelyek által lökést kapnak további keresztény életükhöz.
    Boldog emlékű II. János Pál pápa 1993-ban ezt a napot a betegek világnapjává tette. A Boldogságos Szűzanyát a keresztény áhítat a betegek gyógyítójának is tiszteli. Ezen a napon nemcsak a betegek szentségét szolgáltatjuk ki, azoknak, akik erre felkészültek, és kérik, - mondta szentbeszédében a püspök úr - hanem szeretettel emlékezünk beteg és szenvedő testvéreinkre és mindazokra, akik ápolják őket akár a kórházakban, gondolok az orvosokra, a betegápoló nővérekre, de azokra is, akik otthon, a családi házban ápolják betegeiket.
    Isten sokkal nagyobb ajándékot tud adni, mint a testi betegség gyógyulása. Meg tudja adni a lélek gyógyulását és meg tudja adni azt az üdvösséget, amelyre el akar vezetni minden egyes embert. Örömmel vagyunk ma itt, ilyen szép számban a csíksomlyói kegytemplomban, hogy megköszönjük a Boldogságos Szűzanyának a mai szép ünnepen, hogy vállalta azt a szép feladatot, amelyet az ő Szent Fia, Jézus Krisztus a kereszten bízott rá, amikor gyermekeivé tett bennünket.     Szeretnénk megköszöni a Szűzanyának azt az anyai gondoskodást, pártfogást, azt a sok-sok figyelmeztetést és feddést, amelyeket megjelenései alkalmából anyai gondoskodásából, és szeretetéből üzen és üzen mindannyiunk számára. Ugyanakkor szeretnénk kérni, hogy anyai jóságával és szeretetével vegyen körül bennünket, továbbra is járjon közben érettünk. Járjon közben beteg, szenvedő testvéreinkért.” - mondotta Tamás József segédpüspök úr a szentbeszédében.
    Csodálatos ünnep volt ma itt Csíksomlyón. Nem is gondoltuk, hogy ebben az időben ilyen sok embert megmozgat ez az ünnep. A templomigazgató, Asztrik atya   mondta, hogy 5000 ostya volt konszekrálva a szentmisén, amelyből a szentáldozás végére alig maradt valami. A templomban annyian voltak, hogy alig lehetett férni...  Rengetegen gyóntak, áldoztak, és nagyon sokan felvették a szentkenet szentségét. Mivel idős és beteg emberek zarándoklata volt a mostani, a zarándokoknak kb. 85%-a idős, vagy beteg ember volt.
    Arra gondoltam, különösen a szenkenet szentségének a felvételekor, hogy íme mennyi ember van, aki szomjazza, keresi az üdvösséget, és mindez egy édesanyának, Égi Édesanyánknak aggódó szeretete miatt történik.
    Köszönjük neked, Égi Édesanyánk, Boldogságos Szűz Mária! Anyai mosolyod továbbra is hívogasson, vezessen minket a te Szent Fiadhoz!
    Szeplőtelenül fogantatott szentséges Szűz Mária, akit énekünkben Egészen szépnek mondunk könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!


Itt néhány kép az eseményről.

Sajat címkek: