Krisztus tanúinak sorába álltak

Fotók: Kristó RóbertHozzátartozók, ismerősök, egyházi méltóságok és paptársak által zsúfolásig megtöltött templomban tették le hétvégén szent fogadalmukat Fecheta Jenő és Nagy Károly ferences diakónusok. A csíksomlyói kegytemplomban szombaton tartott szertartáson dr. Jakubinyi György érsek avatta pappá a jelölteket, mondván, Isten azokat hívja meg szolgálatára, akik be tudják fogadni a szentlelket és a feltámadást.

A felszentelési szertartást meg­előző prédikációjában az érsek hangsúlyozta, a múlt hetet húsvét örömében töltöttük, fehér vasárnap előtti napon pedig újabb örömünnep tanúi lehetünk: két új taggal bővül a Szent István királyról elnevezett ferences rendtartomány. „Az Úrjézus nem azokat hívja meg, akik magukat bölcsnek tartják, hanem azokat, akik egyszerűek, akiket nem köt a tudomány és a foggal-körömmel ragaszkodás a megkövesedett dolgokhoz, hanem be tudják fogadni a szent lelket és a megváltást” – hangoztatta az egyházi méltóság. Papszentelés Elmondta, az apostolokat hajdanán idiótáknak nevezték, ez a szó abban az időben azt jelentette, hogy magánember, akinek nincsen a társadalomba, a közügyekbe beleszólása, és nem is ért hozzá. „Ha őszintén tekintünk a dolgokba, így van a mai napig: aki vállalja a papságot, sokan úgy néznek rá, mintha idióta lenne. (…) Ma is vannak emberek, és lesznek mindig, akik együgyűnek, tanulatlannak, hozzá nem értőnek tekintik azt, aki vállalja a papságot” – jelentette ki az érsek. Prédikációjában az is elhangzott, hogy manapság értelmetlenül tekintenek azokra, akik vállalják a papságot.
A hármas fogadalom: a szegénység, engedelmesség és a nőtlenség, azaz a tisztaság, ez a hármas fogadalom a Krisztus tanúinak sorába helyezi az erre az útra térőket. „Azt kívánjuk két testvérünknek, hogy vigyék az örömhírt, és a szegénység, tisztaság és engedelmesség hármas tanúságával bizonyítsák a világ előtt: Krisztus valóban feltámadt, van Isten és van mennyország, és ezért a földi családról is érdemes lemondani” – adta útravalóul az egyházfő. Ezt követően, a hagyományos szertartás alapján szentelték pappá a két ferences testvért.

Rédai Botond

Forrás: Csíki Hírlap

Sajat címkek: