Megemlékeztünk II. János Pál pápáról a brassói ferences templomban

Április 3-án a rendszeres „Felnőtt Találkozó” keretében megemlékeztünk II. János Pál pápa halálának 3-ik évfordulójáról. A templomban, szép számban megjelent idősekkel, egy rövid bevezető után, megnéztük „A szeretet zarándoka” című film összeállítást. Ez a film négy téma kapcsán idézi fel a szent atya életét, csodálatos alakját, akire milliók és milliók néztek és néznek fel, kortól, nemtől, nemzettől, képzetségtől és vallástól függetlenül. A négy témában II. János Pál úgy áll előttünk, mint a béke fáradhatatlan követe, a párbeszéd kezdeményezője és szorgalmazója. Úgy, mint aki szolidáris a szenvedőkkel, a szegényekkel, a társadalom peremére kerültekkel, a kicsinyekkel, a szabadságukat vesztettekkel. S nem utolsó sorban úgy áll előttünk, mint az ifjúság barátja, aki ért az ő nyelvükön és meg is tudja szólítani őket.
A film összeállításból kiderül, hogy Ő olyan ember, aki szüntelenül párbeszédet folytatott Istennel. Ezért személyiségének legerősebb jellemvonása az ima volt.
- Igen. Nagy ereje, főleg, amikor már testi ereje kezdett megfogyatkozni, lelkéből származott, amelynek forrása az Istennel való egysége volt. Egész életében Istent kereste és abban a nagy kiváltságban volt része, hogy felfedezte életében az ima értékét. A fiatalok Istent keresik, és megtalálták benne azt, amit a mai ember keres, mivel II. János Pál Istennel volt eltelve.
A nagy érdeklődéssel és figyelemmel kísért film végén alig akartak távozni a jelenlévők. „Akár reggelig is el tudnám nézni” – mondta az egyik idős asszony.

fr. Szilveszter


Sajat címkek: