Újraéledt ferences élet

 

Közel hatvan év után újra igazi ferences élet zajlik a Szatmár megyei Kaplonyban. A Károlyi grófok egykori birtokán majd 300 éves a ferences rend múltja, a tavaly beköltözött négy barát szerteágazó tevékenységet folytat a helyi közösség javára.
Tavaly augusztustól négy ferences barát szolgál a Szatmár megyei Kaplonyban. Szilveszter, Erik, Tibor és Sebestyén testvér az egyházi szolgálat mellett a lakosok lelki életéről is gondoskodik, illetve számos hasznos programot szervez a különböző korosztályok számára.
“Erik, Tibor és Sebestyén testvér a Szászsebesen lévő ferences kolostorból és tanulmányi házból jöttek Kaplonyba. Jómagam pedig a brassói rendházunkból érkeztem, ahol templomigazgatói feladatokat láttam el” – számolt be lapunknak Szilveszter házfőnök-plébános. Erik a Szatmár megyei Bélteken, Tibor a bánáti Nagyszentmiklóson, Sebestyén a háromszéki Kézdialmáson, míg Szilveszter a nyárádmenti Remetén született.
 
Szeretettel fogadták őket
A rend 1951-es feloszlatásáig Kaplony mellett Szatmárnémetiben is volt ferences rendház. Schönberger Jenő szatmári megyés püspök néhány éve szorgalmazta, hogy a ferencesek költözzenek vissza az egyházmegyébe. “Annak ellenére, hogy a közelmúltban két rendházunkat is feladtuk Erdélyben, a rend vezetősége és a testvérek közössége úgy döntött, Kaplonyba visszaköltözteti a barátokat. Erdélyben, kolostoraink nagy része városon van, ezért számunkra is változatosabb egy falusi közösségben élni. Továbbá azért is jelentős számunkra ez a partiumi település, mert innen számos Istennek tetsző életet élő ember került ki. Sok pap, szerzetes és szerzetesnő származik Kaplonyból” – tette hozzá a házfőnök-plébános. Mint mondta, a város után meg kell szokniuk a falut, de ez nem is tűnik olyan nehéz feladatnak, hiszen naponta sok jó szándékú, kedves emberrel találkoznak. “A kétkezi munkástól kezdve, a tisztségviselőn keresztül, a vezetőkig kivétel nélkül mindenki segítőkész és együttműködik velünk” – számol be tapasztalatairól Szilveszter testvér. A rendfőnök szerint elődeik jelenléte mély nyomot hagyott a falu lakosságában, ezért nagyon várták már, hogy a kolostorban újra ferencesek éljenek.
“Nagyon szívesen látja a falu népe a négy barátot. Sokat tesznek a lakosságért, különösen a gyerekeknek szerveznek érdekes foglalkozásokat, vallásórákat tartanak, színdarabokat tanítanak be” – mesélte korábban lapunknak Mosdóczi Wilhelm kaplonyi polgármester.
 
Szerteágazó tevékenység
A ferences barátok bevallásuk szerint elsősorban ugyanazokat a feladatokat szeretnék ellátni, amelyeket a rend több száz éve teljesít: a lelkipásztorkodás, a hívek lelki gondozása és a közösségi ima végzése. “Ezen kívül igyekszünk megszólítani rétegenként is az embereket: gyerekeket, fiatalokat, időseket egyaránt” – hangsúlyozta Szilveszter testvér. Felnőtt énekkart vezetnek, hetente egyszer a gyerekkórust irányítják, és a ministránsokkal is külön foglalkoznak. “Sebestyén testvér indított egy faragó kört, ahova nagyon sok gyerek jár, működik a Ferences Világi Rend, aktív a szeretetszolgálat és jól tevékenykedik az egyháztanács is” – fűzte hozzá a házfőnök-plébános.
Újszerű kezdeményezésük a pedagógustalálkozó, amelyet legközelebb február 10-én tartanak. Az immár második alkalommal megszervezett találkozón Orbán Szabolcs meghívott előadó a rend megalapításának nyolcszázadik évfordulója alkalmából a ferences pedagógiáról fog beszélni. A barátok nemrég rendezték meg a harmadik kismama-baba-találkozót is, amellyel meghívott szakembereket bevonva a gyereknevelésben szeretnének segítséget nyújtani a szülőknek.
 
Évfordulót ülnek
“Minden hónap első péntekén meglátogatjuk a plébánia idős és beteg híveit, akikkel igyekszünk elbeszélgetni, és ha a szükség úgy kívánja, akkor anyagilag is támogatjuk őket. Továbbá közvetítő szerepet vállaltunk a jótevők és a rászorulók között” – számol be karitatív tevékenységeikről a barát, aki szerint elképzeléseik megvalósításához szponzorok révén és pályázati úton teremtenek anyagi fedezetet. “Programjainkat az ifjúsági ház felújításával szeretnénk bővíteni, amihez már hozzá is kezdtünk. Itt közösségi termet és vendégszobákat alakítunk ki, hogy fogadni tudjuk azokat, akik vissza szeretnének vonulni a világ zajától egy kis elcsendesedésre, lelkigyakorlatra, intenzívebb imaéletre, illetve látni szeretnék azt, hogy hogyan élünk mi, szerzetesek” – számolt be a további tervekről a rendház vezetője.
A szerzetesek egyébként idén a szokottnál is bővebb programkínálattal várják a híveket. A ferences rend alapításának 800. évfordulója alkalmával számos rendezvényt és találkozót terveznek a Szent Antal plébániatemplomban és kolostorban, amelyekről a www.kaplonyibaratok.ro internetes honlapon folyamatosan tájékoztatják a híveket.
 
Szerző(k): Végh Balázs
Forrás: Krónika
 
 
Közel háromszáz éves ferences múlt Kaplonyban
 
A ferences rendiek gyöngyösi tartományi gyűlése 1719. június 11-én határozta el, hogy barátokat küld a gróf Károlyi Sándor építtette kolostorba és templomba. A gróf nem titkolt szándéka az volt, hogy az ide telepített barátok a családi kriptára vigyázzanak, és a térségben terjesszék a római katolikus hitet. A ferences élet hamar megerősödött a Nagykároly melletti faluban. 1722-ben már szabályszerű konventként említik a korabeli dokumentumok. A páterek legfőbb feladatuknak a missziót és az igehirdetést tekintették. A grófi család – amely a Kaplony nemzetségből származtatja magát – levelezéséből kiderül, hogy már az 1711-es előkészületek alatt megfogadták, hogy a ferences rend birtokukon létesítendő kolostorának ellátását teljes mértékben magukra vállalják. A rendtagok cserébe hetente két misét celebrálnak, egyet a Kaplony nemzetség élő és elhunyt tagjainak lelki üdvéért, egyet pedig a nemzetség jó úton járó tagjainak boldogulásáért, a tévelygők megtéréséért. A családi sírboltban azóta is évente egyszer misét mondanak a család élő és holt tagjaiért. 1924-ben a kolostort az Erdélyi Szent István Királyról nevezett rendtartományhoz csatolták. A kommunista karhatalom szervei 1951 augusztusában a szerzeteseket elvitték, a rendházat és a templomot lepecsételték. Az ’50-es évek politikai enyhülése lehetővé tette ugyan, hogy két barát visszatérjen a kaplonyi kolostorba, de az igazi ferences élet a négy testvér tavalyi beköltözésével indult újra.

 

Sajat címkek: