+ A.R.P Benedek A. Domokos ofm

 

Teremtő mennyei Atyánk akaratában megnyugodva és a boldog viszontlátás reményében közöljük, hogy

 

 

A.R.P. Benedek András Domokos,

ex miniszter provinciális, rendi testvérünk

 

 

életének 83., rendbelépésének 65., papságának 56. évében, ez év december 20-án elhunyt.

 

Temetése 2012. december 22-én, szombaton, 13,00 órakor, a dévai (városi) ferences templomban kezdődő engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után, a dévai „városi” temetőben lesz.

Szeretett halottunk 1929. november 30-án született Gyergyószentmiklóson, 1947. szeptember 8-án lépett be a ferences rendbe. A rend betiltása után, a dési titkos teológiát végezte el. 1956. december 8-án szentelték pappá Désen. Állomáshelyei: 1948-1951 Székelyudvarhely, 1951-1952 Máriaradna, 1952-1968 Dés, 1968-1973 Kostelek, 1973-1982 Fogaras, 1982-1991 Déva. 1991-2000 között az erdélyi ferences rendtartomány miniszter provinciálisaként: 1991-1993 Csíksomlyó, 1993-1997 Szászváros, 1997-2000 Kolozsvár. Ezt követően 2000-2006 Brassó, 2006-2012 Déva, ahol hosszas betegség után, szentségekkel ellátva, megadta magát Isten szent akaratának.

 

„Áldott légy Urunk a testi halálért, a mi testvérünkért,

Akitől élő ember el nem futhat…

Boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak.”

(Szent Ferenc: Naphimnusz)

 

A gyászoló ferences család

CsatolmányMéret
PDF icon Gyaszjel_Domokos_atya.pdf31.59 KB

Sajat címkek: