+ Dunai Ferenc, P. Anicét

Teremtő mennyei Atyánk akaratában megnyugodva és a boldog viszontlátás reményében közöljük, hogy

 

Dunai Ferenc P. Anicét OFM

rendi testvérünk

 

életének 82., szerzetességének 24., papságának 50. évében, ez év június 21-én elhunyt.

Temetése 2011 június 24-én pénteken a 14,00-kor kezdődő engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után (a dési ferences templomban), a Rózsadomb-i temetőben lesz.

 

Szeretett testvérünk 1929. április 17-én született Petriben (Bihar megye). 1961-ben szentelték pappá Gyulafehérváron. Állomáshelyei egyházmegyés papként: Bélfenyér, Arad, Pécska, Iratos, Simonyifalva, Szentmárton, Arad minorita templom. 1987–ben lép be a erdélyi Szent István királyról nevezett Ferences Rendtartományba. Itt a következő helyeken tevékenykedik: Dés, Fogaras, Brassó, Vajdahunyad, Déva, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Máriaradna.

Életének utolsó három évét a dési rendházban tölti el, ahol türelemmel viselte betegségét.

 

„Áldott légy Urunk a testi halálért, a mi testvérünkért,

Akitől élő ember el nem futhat…

Boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak.”

(Szt. Ferenc: Naphimnusz)

 

A gyászoló ferences család

és rokonai

Sajat címkek: