Felvétel a Székelyudvarhelyi Ferences Kollégiumba

 

Ferences Kolostor
Székelyudvarhely, Tamási Áron u.2 
Tel/fax:0266213016

Felvétel az Udvarhelyi Ferences Kollégiumba
  
A székelyudvarhelyi ferences közösség, az ősszel kezdődő új tanévben is szívesen fogad olyan 8.-ik osztályt végzett fiukat, akik Udvarhelyen tanulnak, és katolikus környezetben szeretnének lakni. Az általunk fenntartott kollégium legfőbb célja a keresztény nevelés. A felvételnél különös tekintettel vagyunk azokra, akik érdeklődést mutatnak a papi, vagy szerzetesi hivatás iránt, vagy szociálisan hátrányos fiatalok (árva, félárva, sokgyermekes családból valók, anyagilag hátrányos körülmények közt élők).
A kollégium a következőket biztosítja: szállás, étkezés, az itt tartózkodáshoz szükséges ruhaneműk kimosása, a tanuláshoz megfelelő idő, lelki programok. A kiadásokat az erdélyi ferences rendtartomány, az udvarhelyi rendház, jó szándékú adakozók és a kollégisták mérsékelt havi hozzájárulása fedezi.
A jelentkezéshez szükséges iratok:
-        ajánlás a lelkipásztor részéről,
-        fénymásolat a jelentkező- és a szülők személyazonosságiáról,
-        igazolás a család anyagi helyzetéről, jövedelméről,
-        jelentkezési adatlap kitöltésére
-        házi orvos igazolása 
További részletekért, valamint jelentkezési űrlapért keressenek bennünket a székelyudvarhelyi ferences rendházban, vagy telefonon.
 
 2009-06-03
fr. Bőjte Mihály ofm
a ferences közösség nevében    

 

Sajat címkek: