Ferences elöljáró látogatott Magyarországra és Erdélybe

Hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodik május 21–25. között Roger Marchal ferences definitor generális, aki felkeresi a magyarországi ferences rendházakat, és ismerkedik a rend lelkipásztori, szociális és oktatási tevékenységével. Magyarországi látogatása után Erdélyben találkozik rendtársaival.

 

A Kisebb Testvérek Rendjének legfőbb elöljárója a miniszter generális, akinek a munkáját segítik a rend római központjában a definitor generálisok, ők egy-egy nagy földrajzi egység ferences életéért felelősek. Európa öt ilyen nagy egységre, úgynevezett konferenciára van felosztva. Itália és az Ibériai-félsziget egy-egy konferenciát alkot. A Benelux országokat, Franciaországot, a német nyelvterületet, hazánkat és Erdélyt magában foglaló térség is egy konferencia, ezen kívül van egy észak-szláv és egy dél-szláv konferencia. 

A mi konferenciánk definitor generálisa Roger Marchal francia szerzetes, aki két évvel ezelőtt Várnai Jakabot váltotta ezen a poszton. Marchal korábban a kelet-francia és a frankofón belga területek proviniálisa volt. 

A Ferences Sajtóközpont kérdésére, hogy mi ma Európában a ferencesek legfőbb feladata, a definitor generális a következőket válaszolta: „A hivatásgondozás a legégetőbb gondunk, ugyanis a legtöbb provinciában kevés az új hivatás, így egyre kevesebben és egyre öregebbek vagyunk. A hozzám tartozó kilenc provinciából a magyar és az erdélyi számít kivételnek, ahol – Istennek legyen hála – van elég alkalmas jelentkező a rendbe. A másik nagy feladatunk pedig a ma emberének a megszólítása. Európában szinte mindenhol csökken a vallásukat gyakorlók száma. Nekünk, Szent Ferenc fiainak keresnünk kell az evangelizálás új módszereit, hasonlóan rendalapítónkhoz, aki nyolc évszázaddal ezelőtt is ugyanezt tette. Új utakat kell találnunk a lelkipásztorkodásban, közel kell lennünk a ma emberéhez, ismernünk és értenünk kell az őt foglalkoztató kérdéseket. Igehirdetésünkben, gondolkodásmódunkban igazodnunk kell a mai nyelvhez és kifejezésmódhoz, hogy üzenetünk értő fülekre találjon. Boldog II. János Pál pápa egyszer azt mondta a ferenceseknek, hogy ők a nép testvérei, barátai. Közel kell mennünk tehát a néphez, és érthető nyelven kell tudnunk Jézus evangéliumát hirdetni. Ez ma a ferencesek feladata.”

Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír 

 

 

© Híreink „Magyar Kurír” forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók.

Sajat címkek: