A generális álma

 

A 800 éves jubileumát ünneplő ferences rend közelmúltban Assisiben újraválasztott generálisa, José Rodriguez Carballo mer álmodni, és arra kéri tizenötezer rendtársát, hogy álmodják meg együtt, milyennek szeretnék látni szerzetesi közösségüket a jövőben.
 
A spanyol származású rendi vezető olyan szerzetesi életet szeretne, amely szemlélődő, szenvedélyes és nyitott a Lélek számára. Olyan életet, amely a Jézus Krisztussal való találkozásban gyökerezik, aki ma is hív, és mindenestül igényt tart az embere. Olyan ferences életre vágyik, amely prófétai kiáltás az egyetlen Istenről, a sokasodó bálványok és a szétfoszló hit korában.
 
Olyan ferences életről álmodik, amely hűséges a Szentlélek kezdeményezéseihez, amely képes rátalálni az evangélium új útjaira, és jelen lenni ott, ahol a Lélek akarja. Olyan életet remél, amelyben nincs passzivitás, félelem, kényelmesség és megalkuvás, hanem evangéliumi merészség és kreativitás. Olyan ferences életről álmodik, amely a Szent Ferenc életformáját követve képes leleplezni korunk embertelenségeit, bátran elmegy a legkiszolgáltatottabbak közé, ahová senki nem merészkedik, és átöleli a leprásokat.
 
Azt szeretné, ha prófétai lenne a ferences élet, ha azonosulna Krisztussal és szenvedéllyel hirdetné Isten irgalmát, a testvéri közösséget, a kiengesztelődést, a békét és a szolidaritást, és így tanúskodna Isten gyöngédségéről és a Lélek erejéről.
 
Olyan életről álmodik, amely nem hagyja magára az útszélre dobott, sebzett, félholt embereket, amely a misszióért él, és a szemlélődés gyümölcseként szeretettel közeledik a néphez, de nem oldódik fel benne, és így létrehozza a szeretet új civilizációját.
 
Legyen a ferences élet a testvéri közösség próféciája, amely megszólít másokat és a versengéstől sújtott világban teret ad a találkozásnak, a befogadásnak, az ingyenességnek, az ünnepnek, az osztozásnak. Olyan legyen a ferences világ, amely minden ember szívében fölkelti a vágyat, hogy másokért és ne mások rovására éljen.
 
A ferences generális azt szeretné, ha a rend tagjai nem vitatkoznának a szegénységről, hanem szívbéli jósággal és örömmel élnék a szegénységet. Olyan ferences életről álmodik, amelyben az engedelmesség nem harc vagy közöny, hanem a párbeszéd szenvedélyes keresése, Isten akaratának közös kutatása. Amelyben a tisztaságot mindenki iránt nyitott szívvel, örömmel élik.
 
Olyan ferences életről álmodik, amely világosan lát, messzire tekint, észreveszi, amit mások nem, telve van képzelőerővel és bátorsággal, képes felfedezni az élet új formáit. Olyan életről, amely kreatív hűséggel szereti az Egyházat, és mindig húsvéti, vagyis Isten országának jele, szimbóluma, példabeszéde és próféciája.
 
Olyan ferences életet szeretne, amely képes levetni mindazt, ami gátolja, hogy a Ferenc által 800 éve kijelölt úton haladjon. Olyan életet, amely új tömlőket szerez az új borhoz, új válaszokat talál az új helyzetekre, feladatokra.
 
José Rodriguez Carballo generális olyan ferences életről álmodik, amely könnyű teherrel gyorsan halad előre a jövő felé, belső izzással követve a történelem Urát. Olyan életről, amely tudja, hogy az Úr nagy dolgokat képes művelni azok által, akiknek a szíve alázatos.
 
Szent Ferenc fiai a jubileumi esztendőben tartott káptalanjukon Assisiben együtt álmodták tovább hat évre újraválasztott generálisuk szép gondolatait. Szent Ferenc, Szent Klára, Szent Antal és a többi 165 ferences szent és 368 boldog közbenjárásában bízva közös bennünk az elhatározás, hogy az álmok valósággá, a szerzetesek mindennapi életének jellemzőivé váljanak.
 
 
Szerdahelyi Csongor/Magyar Kurír
 

 

Sajat címkek: