Szent Ferenc iskolája - áprilisi feladatok

A Naphimnusz

 

 

1225-ben Szent Ferenc megírja a leghíresebb költeményét a Naphimnuszt, amelyben minden teremtményt meghív Isten dicséretére. Ezt itt olvashatjátok:

 

 

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,

Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,

És minden áldás.

Minden egyedül téged illet, Fölség,

És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,

Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,

Aki a nappalt adja

és aki reánk deríti a te világosságod.

És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:

A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram téged Hold nénénk

és minden csillaga az égnek;

Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!

Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,

Levegő, felhő, jó és rút idő,

kik által élteted minden te alkotásodat.

Áldjon, Uram, tégedet Víz hugunk,

oly nagyon hasznos ő,

oly drága, tiszta és alázatos.

Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;

Vele gyújtasz világot éjszakán.

És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,

Ki minket hord és enni ad.

És mindennemű gyümölcsöt terem,

füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram téged minden ember,

ki szerelmedért másnak megbocsát.

És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.

Boldogok, kik tűrnek békességgel,

Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál,

Aki elől élő ember el nem futhat.

Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,

És boldogok, akik magukat megadták

te szent akaratodnak,

Második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek Uramat és áldjátok,

És mondjatok hálát neki,

és nagy alázatosan szolgáljátok.

 

Ez az írás sokat elárul arról, hogy Szent Ferenc menyire fontosnak tartotta, hogy minden teremtmény a maga módján fejezze ki háláját a Teremtő iránt. Ehhez kapcsolódnak ezen forduló feladatai.

 

 

 

Feladatok:

  • 1-2. osztály: készítsetek egy rajzot a számotokra legkedvesebb teremtményekről, bemutatva, hogy ők is dicsérik Istent

  • 3-4. osztály: ti is rajzoljatok le egy vagy több teremtményt, aki dicséri az Istent, s a lap hátoldalára írjátok le, hogy ezek a teremtmények hogyan dicsérik az Istent.

  • 5. osztály fölött a következő két feladat közül választhattok:

  • a. Írjátok meg a ti Naphimnuszotokat, belefoglalva a számotokra legkedvesebb teremtmények dicsérő énekét

  • b. A Naphimnusz egyik versszaka szerint az Urat áldja minden olyan ember, aki az Isten szerelméért másnak megbocsát. Ehhez kapcsolódva keressetek egy olyan személyt, akire valamelyiktek most vagy a múltban neheztelt. Mielőtt felkeresnétek egymás között beszéljétek meg, hogy milyen módon lehetne kiengesztelődni vele. Majd a Naphimnusz szövegét leírva és mellé egy szál virágot, vagy valami mást fűzve (esetleg fagyizni, játszani stb. híva … vagy bármilyen más módon, amit ti jónak láttok), keressétek fel, s próbáljátok elősegíteni a vele való kiengesztelődést. Írjátok le ezt a próbálkozásotokat, s küldjétek el nekünk.

 

 

Beküldési határidő: 2010. május 13

 

Sajat címkek: