Nagyböjt 5. Vasárnapja, Á év

 

 

A Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései

 

2011. Április 10. Nagyböjt 5. Vasárnapja Á év 

1. A mai Vasárnap a hónap második Vasárnapja. Szentségimádást tartunk du. 13:00-14:00-egyéni és 17:00-18:00-közös.

 

2. Kedden kezdődik a Szent Antal kilenced. A 10:00 órási Szentmiséken vendégpapok fognak prédikálni. A kilenced témái a Szentlélek ajándékai és gyümlcsei.

 

3. Pénteken folytatjuk a Keresztúti ájtatosságot. Most is 17:20 perckor lesz a kezdési ideje.

 

Ugyancsak pénteken 20:00 órától ifjúsági Szentmisére hívjuk a fiatalokat és a fiatal házasokat. Szerdán 18:30 lesz az énekpróba.

 

4. Jövő Vasárnap, Virágvasárnap. A Szentmisék a megszokott időpontokban 9:00 és 12:00 órától lesznek. Mind a két Szentmisén fogunk barkát szentelni. A 12:00 órási Szentmisén a templom előtt lesz a barkaszentelés. Onnan vonulunk be ünnepélyesen a templomba, felidézve az Úr Jézus Jeruzsálembe való bevonulását.

 

5. A templom bejáratánál elhelyeztünk egy perselyt melyben adományokat gyűjtünk a Szentsír és a templom díszítésére. Isten fizesse előre is mindenkinek a jóságát.

 

6. Szeretettel meghívjuk rendházukba azokat a fiatalokat, akik szerzetesi közösségükkel szeretnék átelmélkedni a húsvéti szent három nap liturgiájának minden egyes mozzanatát, és így közösen készülnénk fel a feltámadás örömünnepére. A lelki program a tervek szerint 2011. április 20-án, szerdán este kezdődik, és április 23-án, nagyszombat délelőtt végződik, hogy este a feltámadási szertartáson már mindenki otthon, saját plébániai közösségében tudjon ünnepelni.

További részleteket a sekrestyében lehet kérni (illetve ezen az e-mail címen: frtibi@gmail.com).

sajat: