Virágvasárnap

A Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései

 

2011. Április 17. Virágvasárnap, Á év

 

 


1. Nagyszerdán, Húsvétra való tekintettel, délután 15:00-18:00 óráig gyónási lesz.

 

2. Nagycsütörtökön templomunkban este 18:00 órakor lesz szentmise az Utolsóvacsora emlékére, utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.

 

3. Nagypéntek, szigorú böjti nap. Ekkor Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk.

Délután 17:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, este 18:00 órától pedig kezdődik a nagypénteki szertartás – a Csonka mise.

 

4. Nagyszombaton, Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9:00 órától este 18:00 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.

A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20:00 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.

 

5. Húsvétvasárnap a szentmisék a szokásos Vasárnapi időpontban lesznek, reggel 9:00 órakor és déli 12:00 órakor. A reggeli 9:00 órás szentmise befejeztével ételszentelést végzünk.

 

6. Húsvéthétfőn reggel 9:00 órakor és déli 12:00 órakor lesznek az ünnepi szentmisék.

 

7. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8:00 órától lesz a zsolozsma. E három alkalommal, összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.

sajat: