Kollégiumi házirend

A tanév folyamán a Kollégium közös otthonunk. Jó lenne, ha falai között mindenki jól érezné magát, testvéri szeretetben eredményes munkát tudna végezni, s ezzel önmaga és a közösség többi tagjának szellemi, lelki előrehaladását tudná segíteni.

 

A kollégium belső életének alapjai:

  • keresztény értékrend, amely a Jóistennel való személyes kapcsolatból forrásozik

  • ferences szellemiség, amely Assisi Szent Ferenc életpéldáján alapul, s nagy hangsúly fektet a közösségi életre

  • szakmai fejlődés, hisz nem szeretnénk szem elől téveszteni kolozsvári tartózkodásunk igazi célját: tanulmányainkat, amelybe az előbbi alapokat is szeretnénk beépíteni

 

E házirenddel ennek alapvető kereteit szeretnénk lefektetni, s olyan fogódzópontokat meghatározni, amelyek ezen együttélés eredményességét segíthetik.

 

(részletek a csatolmányban)

 

CsatolmányMéret
PDF icon Kollégiumi házirend - 2014-201541.36 KB

sajat: