Évközi 26. Vasárnap

A Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései

2012. Szeptember 30. évközi 26. Vasárnap B év


1. A mai napon egyházmegyénk gyűjtést szervez a Szentírás terjesztéséért. Adományaikat a kórus alatt elhelyezett perselybe lehet tenni. Isten fizesse mindenki nagylelkűségét!

2. Jövő szerdán, október 3. mindenkit nagy nagy szeretettel várunk Assisi Szt. Ferenc Tranzitusára – az Örök Életbe való átköltözésének ünnepére.

A Szentmise 18:00 órától lesz, utána pedig következik a Tranzitus szép szertartása. A szertartásra hozzunk magunkkal „tölcsérrel” ellátott gyertyát.

Korábbi képen felvételek az ünnepségről: itt.

3. Csütörtök, október 4. lesz Assisi Szt. Ferenc ünnepe – nevezhetjük templomunk búcsújának is, hiszen Szt. Antal és Szt. Ferenc ünnepét szoktuk kiemelkedően megünnepelni templomunkban. A Szentmise 18:00 órától lesz.

4. Október a rózsafüzér hónapja ezért hétfőn, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmise előtt 17:30-től rózsafüzér ájtatosságot tartunk. Biztatjuk a kedves testvéreket, hogy jöjjenek el és ezen közös imában kérjük járjon közben értünk a Boldogságos Szűz Mária, Égi Édesanyánk.

 

 

 

 

sajat: