Virágvasárnap

A Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései
   2014. Április 13. Virágvasárnap. A év

1. Ma a hónap második Vasárnapja, Szentségimádást tartunk a 12.00 órás szentmise után, egy órát és délután 17. 00 és 18.00 óra között

2. Kedden elkezdődik a Szent Antal Nagykilenced.  Szentmisék délelött 10.00 és délután 18.00 órától lesznek. 

3. Nagyszerdán, Húsvétra való tekintettel, délután 15.00-18.00 óráig gyónási lehetőség lesz.

4. Nagycsütörtökön templomunkban  este 18.00 órakor lesz szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.

5. Nagypéntek, szigorú böjti nap. Ekkor Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Délután 17.00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, este 18.00 órától pedig kezdődik a nagypénteki szertartás – a Csonka mise.

6. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8.00 órától lesz a zsolozsma. Ezen a két napon, összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.

7. Nagyszombaton, Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9.00 órától  este 18.00 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál. A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20.00 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.

sajat: