A Nagyhét programja

A Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései

2015. március 29. Virágvasárnap. B év.


 

 

 

1.Szeretettel várjuk a kolozsvári ferences kolostorunkba, azon fiatalokat, akik szívesen átelmélkednék szerzetesi közösségünkkel együtt a húsvéti Szent Három Nap liturgiáját.

2. Nagycsütörtökön templomunkban este 18.00 órakor lesz szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.

3. Nagypéntek, szigorú böjti nap. Ekkor Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Délután 17.00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, este 18.00 órától pedig kezdődik a nagypénteki szertartás – a Csonka mise. Ugyancsak Nagypénteken, Húsvétra való tekintettel, délután 15.00-17.00 óráig gyónási lehetőség lesz.

4. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8.00 órától lesz a Zsolozsma. Ezen a két napon, összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.

5. Nagyszombaton, Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9.00 órától, este 18.00 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.
A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20.00 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát.

Előre is köszönjük.

6. Aki szívesen támogatná adójának 2 %-val templomunkat és az általunk szervezett programokat, az a templom közepén egy padon megtalálja az ehhez szükséges nyomtatványt. Előre is köszönjük szépen.

sajat: