ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

A Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései   

2015. szeptember 27. Évközi XXVI. vasárnap B év

 

 

 

 

1. A mai napon egyházmegyénk gyűjtést szervez a Szentírás terjesztéséért. Adományaikat a kórus alatt elhelyezett perselybe lehet tenni. Isten fizesse mindenki nagylelkűségét!

2. Kedden szeptember 29-én. Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok, a Gyulafehérvári Főegyházmegye védőszentjei és egyben a kolozsvári főtéri templomé. A főtéri templom búcsús Szentmiséje 18:00 órától. Templomunkban a Szentmisék 10.00 és 18.00 órakor lesznek

3. Szerdán Szent Jeromos, áldozópap. Emléknap.

4. Csütörtökön Lisieux-i Szent Teréz, szűz. Emléknap.

5. Pénteken a hónap első péntekje és a Szent Őrzőangyalok emléknapja, a Szentmise 18:00 órától. 17:00 órától pedig Szentségimádás.

6. Szombaton október 3.-án mindenkit nagy nagy szeretettel várunk Assisi Szt. Ferenc Tranzitusára – az Örök Életbe való átköltözésének ünnepére.

A Szentmise 18:00 órától lesz, utána pedig következik a Tranzitus szép szertartása. A szertartásra hozzunk magunkkal „tölcsérrel” ellátott gyertyát. Ezt követően Szentségimádást tartunk Mária palástja alatt. Ezután minden hónap első szombatján Szentségimádást tartunk Mária palástja alatt

7. Jövő Vasárnap, október 4.-én lesz Assisi Szt. Ferenc ünnepe – Szentmisék 9.00 és 12.00 órától. A búcsús szentmise 12.00 órától lesz. Szeretettel várjuk a testvéreket.

8. Október a rózsafüzér hónapja ezért hétfőn, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmise előtt, 17:20-tól, Rózsafüzér ájtatosságot tartunk. Biztatjuk a kedves testvéreket, hogy jöjjenek el, és ezen közös imában kérjük, hogy járjon közben értünk a Boldogságos Szűz Mária, Égi Édesanyánk.

9. Az élet védelmében jelszó alatt akarja felhívni a közvélemény és az érintettek figyelmét az abortusz megszüntetésének fontosságára egy nemzetközi kezdeményezés, amely szeptember 23. és november 1. között, negyven napon át imára, böjtre és békés jelenlétre hív. Részletek a kitett plakátokon a templomunkban.

10. Ferences közösségünk szakácsnői állást hirdet. Az érdekeltek jelentkezhetnek a sekrestyében vagy Tibor testvér telefonszámán: 074 677 4701.

 

sajat: