KARÁCSONY UTÁNI II. VASÁRNAP

Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései

2016. január 3. Karácsony utáni II. vasárnap B év

 

 

 

1. Szerdán, január 6-án, Vízkereszt ünnepén, a templomunkban  délután 18.00 órakor tartunk szentmisét.

 Szerdán reggel 8.00 órakor nem lesz szentmise.

2. Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. A  hónap második vasárnapja lévén, a szokott időben és módon tartjuk meg  a Szentségimádásokat, azaz délután 13-14 és 15-16 óra között.

3. A jó Isten kegyelméből holnap, 2016 január 4-én, újra behelyezzük az Úr Jézust a Lorettói kápolna tabernákulumába. Ezért a keddi és vasárnapi szentmisék kivételével, hétfő reggeltől a szentmiséket, a zsolozsmákat, a Szentségimádási órákat, a  reggeli elmélkedés bevezetőket a felújított kápolnában tartjuk. Ezúttal is köszönjük az anyagi támogatását, meg a kétkezi munkáját mindazon testvéreknek, akik részt vettek ebben a bő egy éves felújítási munkálatban.

 
 

sajat: