VIRÁGVASÁRNAP

Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései

2016. március 20.

Virágvasárnap C év


 

1. Szeretettel várjuk a kolozsvári ferences kolostorunkba, azon fiatalokat, akik szívesen átelmélkednék szerzetesi közösségünkkel együtt a húsvéti Szent Három Nap liturgiáját.

2. Nagycsütörtökön templomunkban este 18.00 órakor tartunk szentmisét az Utolsó Vacsora emlékére, majd utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.

3. Nagypéntek szigorú böjti nap. Ekkor Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Délután 17.00 órakor keresztúti ájtatosságot  végzünk, este 18.00 órától pedig kezdődik a nagypénteki szertartás – a Csonka mise. Ugyancsak Nagypénteken, Húsvétra való tekintettel, délután 15.00-17.00 óráig gyontatunk, éljünk ezzel a lehetőséggel.

4. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8.00 órától tartjuk a Zsolozsmát. Ezen a két napon, összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.

5. Nagyszombaton, Urunk sírjánál időzünk, az Ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9.00 órától este 18.00 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.
A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20.00 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen tölcsért a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.

 6. Aki szívesen támogatná adójának 2%-val templomunkat és az általunk szervezett programokat, az a templom közepén egy padon megtalálja az ehhez szükséges nyomtatványt. Előre is köszönjük szépen.

 

sajat: