VIRÁGVASÁRNAP

A Kolozsvári Ferences Templom 
hirdetései

2017. április 9. Virágvasárnap A év

 

 

1. Ma, április 10-én, a 12. órai szentmise után szabadtéri passiójátékon vehetnek részt a kedves hívek fiataljaink előadásában a templom előtti téren.

Ezért ma a Szentségimádás elmarad a 12. órai szentmise után, de 15–16 óra között közösségi szentségimádást tartunk.

2. Kedden, április 11-én elkezdődik a Szent Antal Nagykilenced. A Szentmisék 10 és 18 órakor lesznek, 17 órától pedig Szentségimádás. A 10 órási Szentmisék keretében vendégpapok fognak prédikálni.

3. Szeretettel várjuk a kolozsvári ferences kolostorunkba azokat a fiatalokat, akik szívesen átelmélkednék szerzetesi közösségünkkel együtt a húsvéti Szent Három Nap liturgiáját.

4. Nagycsütörtökön, az esti 18 órától bemutatott ünnepi szentmisével kezdődik a Húsvéti Szent Háromnap, és Húsvétvasárnap az Esti dicsérettel végződik. A legszentebb napokon különösen is ápoljuk magunkban azt a lelkületet, amelyet Urunk Jézustól örököltünk. Az esti szentmisében az Utolsó Vacsorára emlékezünk. Felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amellyel megmosta tanítványai lábát, és átéljük az Oltáriszentség alapítását. A búcsúzó Jézus saját testét és vérét hagyta reánk, hogy lelkünket táplálja, és keresztáldozata állandóan közöttünk levő valóság legyen. A mise után az Oltáriszentséget körmenetben visszük őrző helyére, majd az oltárfosztás és a virrasztás következik.

5. Nagypénteken Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára, az Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk. A kereszt, amely egykor a szégyen fája volt, Krisztus világot megváltó győzelmének a jelévé vált, ezért hódolunk előtte. Felnézünk a keresztfára és átérezzük, milyen nagy volt bűneink váltságdíja. Ezen a napon nem mondunk szentmisét. A szertartásnak három része van: 1. Igeliturgia, 2. Hódolat a kereszt előtt, 3. Szentáldozás.

Ne feledkezzünk el arról sem, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap! Nagypénteken, Húsvétra való tekintettel, délután 15–17 óra között gyónási lehetőség lesz. 17 órától a Keresztutat végezzük. Ne feledkezzünk meg a nagypénteki gyűjtésről a Szentföld javára. A gyűjtés a következő területeken élő keresztényeket- és az ott található szent helyeket támogatja: Jeruzsálem, Palesztina, Izrael, Jordánia, Ciprus, Szíria, Libanon, Egyiptom, Etiópia, Eritrea, Törökország. A tavalyi gyűjtés eredményeként a provinciában átváltva 1776 euró gyűlt, amelyet a Ferences Kusztódia számlájára át is utaltunk.

6. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8 órától lesz a Zsolozsma. Ezen a két napon összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.

7. Nagyszombaton Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9 órától este 18 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.

         A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20 órakor kezdődik. Ezen a napon az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szent asztal megfosztva áll. A szentáldozás ezen a napon csak mint szent Útravaló szolgáltatható ki.

         A Húsvéti Vigíliának négy része van: 1. tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása, a húsvéti örömének (Exultet), 2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal, 3.  a keresztségi fogadás megújítása, 4. az Eucharisztia liturgiája és a körmenet. Ünnepeljünk együtt!

          Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.

8. Aki szívesen támogatná adójának 2 százalékával templomunkat és az általunk szervezett programokat, az a templom közepén egy padon megtalálja az ehhez szükséges nyomtatványt. Előre is köszönjük szépen az adományukat!

 

sajat: