VIRÁGVASÁRNAP

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései

2019. április 14. Virágvasárnap. C év 

 

1. Virágvasárnap a Szentmisék a megszokott időpontokban, 9 és 12 órakor kezdődnek. Mind a két Szentmisén barkát szentelünk. A 12 órakor kezdődő Szentmisén a templom előtt lesz a barkaszentelés. A Szentmise után szabadtéri Passió játékon vehetnek részt a kedves hívek, amelyet fiataljaink adnak elő a templom előtti téren. Szentségimádást csak délután tartunk, 15–16 óra között.

2. Kedden, április 16-án, kezdődik a Szent Antal Nagykilenced. A Szentmisék 10 és 18 órakor kezdődnek. 17 órától Szentségimádást tartunk. A 10 órakor kezdődő Szentmiséken vendégpapok fognak prédikálni.

3. Szeretettel várjuk kolozsvári ferences kolostorunkba mindazokat, akik szívesen átelmélkednék szerzetesi közösségünkkel együtt a húsvéti Szent Három Nap liturgiáját. A megérkezés időpontja március 17, Nagyszerda 19 óra. A program március 19-én, Nagypénteken, 23 óra körül ér véget – azok számára, akik távolabbról érkeztek és el szeretnék érni az éjszakai vonatot. A többiek – akiknek nem annyira sietős – Nagyszombat reggel még részt vesznek a zsolozsmán, a reggelin és ezt követően utaznak haza. Részvételi szándékát, kérjük, jelezze a sekrestyében, vagy a 074 677 4701-es telefonszámon Tibor testvérnél.

4. Nagycsütörtökön templomunkban este 18 órakor lesz szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.

5. Nagypéntek szigorú böjti nap. Ekkor Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Délután 17 órától keresztúti ájtatosságot végzünk, este 18 órától pedig a nagypénteki szertartás – a Csonka mise kezdődik. Ugyancsak Nagypénteken, Húsvétra való tekintettel, délután 15–17 óra között gyónási lehetőség lesz.

6. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8 órától lesz a Zsolozsma. Ezen a két napon összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.

7. Nagyszombaton Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9 órától este 18 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.

A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.

8. Aki szívesen támogatná adójának 2 százalékával templomunkat és az általunk szervezett programokat, az a templom közepén egy padon megtalálja az ehhez szükséges nyomtatványt. A kitöltött formanyomtatvány leadási határideje folyó év július 31. Előre is köszönjük szépen az adakozást!

sajat: