HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései

2019. május 5. Húsvét III. vasárnapja. C év 

 

1. A májusi hónapban minden szentmise előtt negyed órával Májusi Ájtatosságot tartunk a Szűzanya tiszteletére. Aki csak teheti, jöjjön, és imádkozzunk együtt!

2. Húsvét negyedik vasárnapja a Jó Pásztor vasárnapja, amely egyben a papi és szerzetesi hivatások imavilágnapja is. Ezen a napon rendtartományunk templomaiban gyűjtést szervezünk szerzetesnövendékeink képzésének támogatására. A Jó Pásztor- vasárnapi gyűjtés egy olyan szeretetteljes gesztusa a híveknek, amely magába foglalja azok lelki és anyagi hozzájárulását a bontakozó szerzetesi hivatások támogatásához. A hivatások támogatásában a helyi egyház életképessége és ereje mutatkozik meg, ezáltal a nyáj gondoskodik a jövő pásztorai képzéséről.

3. Jövő vasárnap a hónap második vasárnapja, ezért 13–14 és 15–16 óra között Szentségimádást tartunk.

4. Aki szívesen támogatná adójának 2 százalékával templomunkat és az általunk szervezett programokat, az a templom közepén egy padon megtalálja az ehhez szükséges nyomtatványt. A kitöltött űrlapot a sekrestyében lehet leadni. Előre is köszönjük szépen az adakozást!

5. Megjelent a Csíksomlyó Üzenete a szentatya csíksomlyói látogatására és a pünkösdi búcsúra készített lapszáma!

 

sajat: