Mindenszentek

Havas Boldogasszony
 ferences
 templom és kolostor

Kolozsvár
Hirdetések
Mindenszentek, 2020. november 1.

 

 • November 2. hétfő. Halottak napja.
 • November 3. kedd. Megemlékezés a Szeráfi Rend elhunytjairól. Ferences Halottak napja.
 • November 4. szerda. Borromeo Szent Károly püspök. Emléknap.
 • November 5. csütörtök. Szent Imre herceg. Ünnep.
 • November 8. Évközi 32. vasárnap. Szentmisék rendje: 9:00, 10:30 és 12:00.
 • 2020-ban  MINDENSZENTEK főünnepéhez és a HALOTTAK napjához kapcsolódóan TELJES BÚCSÚ NYERHETŐ A HALOTTAK RÉSZÉRE.
 • November hónap szabadon választott nyolc napján teljes búcsút nyerhet a halottak részére az, aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja, és imádkozik a megholtakért.  
  Aki november hónap bármelyik napján ellátogat egy templomba vagy kápolnába, hogy ott a halottakért imádkozzon, teljes búcsút nyerhet számukra.
  Aki lakását nem hagyhatja el, és Jézus vagy Mária képe előtt a halottakért imádkozik, teljes búcsút nyer.
  A teljes búcsú elnyeréséhez a megszokott három feltételt kell teljesíteni: szentgyónás elvégzése, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékára, egy Miatyánk, Hiszekegy és Üdvözlégy.
 • A templom közepén lévő asztalon megtalálható és megvásárolható heti frissességgel a Vasárnap és a havonta megjelenő Keresztény Szó folyóirat. Az újság ára 2,30 lej, a folyóiraté 4 lej, amit, kérjük, hogy az asztalon lévő perselybe dobjanak be. Bátorítjuk a kedves híveket az említett sajtótermékek megvásárlására, hiszen ezzel a lelki és szellemi gazdagságon túl a katolikus sajtó is támogatásban részesül.

  Pax et Bonum! Deus meus et omnia!

sajat: