VIRÁGVASÁRNAP

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA. 2022. ÁPRILIS 10. 

 

 • Április 10. Mivel ma a hónap második vasárnapja van, 11:30-től szentségimádást tartunk a 12 órakor kezdődő szentmiséig. 
 • Ápr. 11. Nagyhétfő. Szentmise 18:00 órától.
 • Ápr. 12. Nagykedd. Elkezdődik a Szent Antal Nagykilenced. A Szentmisék 10:00 és 18:00 óráktól lesznek. 17:00-től Szentségimádás. A 10:00 órakor kezdődő Szentmisék keretében vendégpapok fognak prédikálni.
 • Ápr. 13. Nagyszerda. Szentmise 8:00 órától. A Húsvétra való tekintettel délután 15:00-től 19:00 óráig gyónási lehetőség lesz. Szeretettel várjuk a testvéreket.
 • Ápr. 13–15. „Szent 3 Nap” - program. Nagyhét eseményeinek, liturgiájának átelmélkedésére és átélésére várjuk kolozsvári ferences kolostorunkba a 16–38. év közötti fiatalokat, fiatal házaspárokat április 13–15. között. A program a kolozsvári Ferences Kolostorban (Victor Deleu 4. ) szerdán, 19:00 órától kezdődik, és péntek este, 23:00 körül ér véget. További részletek: www.ferencesprogramok.ro. Tel. 0746-774701.
 • Ápr. 14. Nagycsütörtök. Templomunkban este 18:00 órától lesz szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.
 • Ápr. 15. Nagypéntek. Szigorú böjti nap. Ekkor Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Délután 17:00 órától keresztúti ájtatosságot végzünk, 18:00 órától pedig kezdődik a nagypénteki szertartás, a Csonka mise. A Szentsírhoz kitett perselyben a szentföldi missziók javára gyűjtünk.
 • Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8:00 órától lesz a Zsolozsma. Ezen a két napon összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.
 • Ápr. 16. NAGYSZOMBAT. Nagyszombaton Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9:00 órától este 18:00 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.
 • A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20:00 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.
 • Ápr. 17. HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. Szentmise 9:00, 10:30 és 12:00 órától.
 • A Nagyszombat esti szertartás és Húsvétvasárnap a 9:00 órakor kezdődő szentmise után szívesen megáldjuk a testvérek által hozott eledeleket.
 • Aki szívesen támogatná adójának 3,5 %-val templomunkat és az általunk szervezett programokat, az a templom közepén egy padon megtalálja az ehhez szükséges nyomtatványt. A 230-as űrlapot online is ki lehet tölteni. Előre is köszönjük szépen a támogatásukat.  

,,Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, +* és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek.” (Fil 2, 8–9)

BÉKE ÉS ÁLDÁS!

 

sajat: