VIRÁGVASÁRNAP

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA. 2024. MÁRCIUS 24.

 

 • Március 24. VIRÁGVASÁRNAP. Rendkívüli hangversenyre kerül sor 19:30 órától  a főtéri Szent Mihály templomban. A Visszhang kórus és zenekar a kortárs Karl Jenkins (ejtsd: Dzsenkinsz) Stabat Mater című alkotását szólaltatja meg, Kelet-Európában először. Szólót énekel Tijana Vignjević (ejtsd: Vignyevíty), aki Szarajevóból érkezik hozzánk, illetve Mányoki Mária, a Kolozsvári Magyar Opera művésze. Koncertmester Vincze-Dallos Csilla, vezényel Molnár Botond. A belépés díjtalan, mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők!
 • Márc. 25. Nagyhétfő. Szentmise 18:00-tól.
 • Márc. 26. Nagykedd. A Szentmisék 10:00 és 18:00-kor lesznek.
                                  Szentségimádás 17:00-től. 
 • Márc. 27. Nagyszerda. Egész nap gyóntatás lesz a templomunkban. Reggel 8:00-tól szentmise, utána gyóntatás lesz estig. Mindenkit szeretettel hívunk, biztatunk és várunk, bátran éljen ezzel a lehetőséggel!
 • Március 27–29. Szent 3 Nap: a Nagyhét eseményeinek, liturgiájának átelmélkedésére és átélésére várjuk szeretettel a 16–38. év közötti fiatalokat, fiatal házaspárokat kolozsvári ferences kolostorunkba (Victor Deleu u. 4. szám), március 27–29. között. További részletek: http://www.ferencesprogramok.ro/szent_3_nap_2024 / 0746774701.
 • Márc. 28. Nagycsütörtök. Templomunkban este 18:00 órakor lesz szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.
 • Márc. 29. Nagypéntek. Szigorú böjti nap. Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Délután 17:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, 18:00 órától pedig a nagypénteki szertartás, a Csonka mise kezdődik. A Szentsírhoz kitett perselybe a szentföldi missziók javára gyűjtünk a Szentföldön élő ferences- és keresztény testvéreink számára.
 • Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8:00 órától lesz a Zsolozsma. Ezen a két napon összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.
 • Márc. 30. NAGYSZOMBAT. Nagyszombaton Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9:00 órától este 18:00 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.
 • A NAGYSZOMBAT esti szertartás templomunkban 20:00 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.
 • Márc. 31. HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA.  Szentmisék 9:00 és 12:00 órakor lesznek.
 • A Nagyszombat esti szertartás után, illetve a húsvétvasárnapi 9:00 órakor kezdődő szentmise után megáldjuk a testvérek által hozott eledeleket.
 • A kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum ősztől római katolikus lelkiségű vallásturizmus–idegen nyelv szakképzést biztosító osztályt indít a VIII. osztályt végzett tanulók számára. A XXI. század fiatalját megszólító igen vonzó profilú IX. osztály a keresztény kultúra, művészet és épített örökség megismerésén túl három idegen nyelv oktatását is biztosítja: angol, német, olasz.

Szeretettel várják a diákokat! Bővebb felvilágosítással az iskola székhelyén szolgálnak, Farkas utca (Kogălniceanu) u. 2. szám, tel. 0264-597280 (titkárság).   

 

,,Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, +* és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek.” (Fil 2, 8–9)

 

 

Pax et Bonum! Deus meus et omnia!

 

 

 

 

sajat: