Nagypénteki persely a Szentföld javára

 

Ferences templomainkban a nagypénteki perselyt a szentföldi zarándokhelyek fenntartására ajánljuk fel, amelyek többségét a ferences rend őrzi és gondozza immár sok évszázada. Assisi Szent Ferenc különös szeretettel viseltetett Jézus szülőföldje iránt, ahová el is zarándokolt.
A Ferences Rend 1217-ben megtartott nagykáptalanján 11 tartományba szervezték a testvéreket. Ekkor alakult meg a szentföldi rendtartomány is, amelynek a XIII. században már 12 kolostora volt; többek között Jeruzsálemben is megtelepedtek.
A több országra kiterjedő szentföldi rendi egységnek jelenleg is sokrétű feladatai vannak. Ötven rendházban háromszáz – a világ minden részéből származó – ferences teljesít szolgálatot. Azon túl, hogy a Jézus életével kapcsolatos szent helyeket őrzik és gondozzák; zarándokházakat, iskolákat, árvaházakat, plébániákat, lelkipásztori központokat, felsőoktatási intézményeket és tudományos intézeteket működtetnek, valamint karitatív tevékenységet végeznek. Nagy figyelmet szentelnek a különböző keresztény és nem keresztény vallások közötti párbeszéd ügyének. A pápák a XIII. századtól fogva mind a mai napig különösen nagyra értékelik a ferencesek töretlen és gondos misszióját a Szentföldön. Ezért joggal tekint a rend erre a misszióra mint legszebb gyöngyszemére.
Mivel a Szentföld lakosságának csupán nagyon kis hányada keresztény, és sok esetben nem könnyű az életük, a szentföldi kereszténység és a Szentföldi Kusztódia a világ keresztényeinek támogatására szorul.
(Ha esetleg nincs ferences templom a közelében, de adományaival szeretné támogatni a Szentföldi keresztény helyeket, információkat kérhet a következő e-mail címen: ofmerdely@gmail.com)

 

Sajat címkek: