Egészen szép vagy, Mária

Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú mottóját a lourdesi jelenések 150. évfordulója adja. 1858. február 11-én, a teológiai kérdésekben teljesen járatlan tizennégy éves Bernadette Soubirous a Lourdes melletti Gave folyó közelében lévő barlang oldalában egy ragyogó fényességű asszonyalakot látott, aki neki így mutatkozott be: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás".

A szűzanya bemutatkozása akkor azért is bírt nagy jelentőséggel, mert négy évvel azelőtt, 1854-ben hirdette ki IX. Piusz pápa a szeplőtelen fogantatás dogmáját. A hittétel elfogadásának több évszázados előzményei voltak, a középkor derekán már virágzó doktrínaként ismerték, és ebben az 1300-as évektől a ferences szerzeteseknek is komoly szerepük volt.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú egyik szép mozzanata volt és maradt, amikor a papság a körmenettel a Salvator kápolnához ér, eléneklik az Egészen szép vagy, Mária kezdetű éneket. Az „egészen szép vagy" Mária szeplőtelen fogantatására vonatkozik. A szeplőtelen fogantatás pedig a közhiedelemmel ellentétben nem arra vonatkozik, hogy Mária szűzen foganta Jézust, hanem arra, hogy őt édesanyja, Szent Anna méhében, fogantatása első pillanatától kezdve Isten eleve megőrizte az áteredő bűntől.

Mindezekről a kérdésekről beszélt Fr. Laczkó-Dávid Anaklét atya, a Csíksomlyói Ferences Rendház folyóirata, a Csíksomlyó üzenete szerkesztője a lap legújabb száma kapcsán. A pünkösdre megjelent, idei második szám tartalmát természetesen a búcsú köré építették. Mondanivalóját, akárcsak az idei pünkösd gondolatkörét meghatározza a mottó: Egészen szép vagy, Mária. A Csíksomlyó üzenete című lapban e szép és népszerű egyházi énekünk történetét P. Márk József OFM tollából ismerhetjük meg. Fr. Péter Athur házfőnök pedig a szeplőtelen fogantatás kapcsán fejti ki gondolatait. A bevezető írásában pedig Laczkó-Dávid Anaklét atya arra a kérdésre keresi a választ, mi hozza ide, Mária lábához a sok zarándokot. A lapban ketten próbálnak választ adni a kérdésre: Juhász-András Réka Csíkszeredából és Dvorácskó Mária-Magdolna a magyarországi Kecelből.

A csíksomlyói búcsú lebonyolításában sok világi segítőtársra találnak a ferences atyák. A rendezők munkáját id. Borsodi László fogja össze hosszú évek óta, aki munkájukról, szolgálatukról vall a lapban. Az idei búcsú szónokát, Schönberger Jenőt, a szatmári egyházmegye püspökét Fr. Laczkó- Dávid Anaklét kérdezte a Szűzanyához fűződő kapcsolatáról.

A pünkösd szombati búcsú Mária-zarándoklat, ám pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Jöjj, Szentlélek Isten! címmel Pénzes József, a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia plébánosa fogalmazza meg gondolatait a Szentlélekről. Ft. Csapai Árpád a Szentlélek és Mária kapcsolatát vizsgálja írásában. A Csíksomlyó üzenetében olvashatunk az aktuális eseményekről, a betegek lelki gondozásáról.

A Csíksomlyói Ferences Rendház tartalmas, hasznos és lélekápoló olvasmányt kínál a folyóirat friss számával is az olvasóknak. Az egy éve megjelent, és ötödik számához ért lapot örömmel vehetik kézbe a mostani ünnep alkalmával is az előfizetők és a vásárlók egyaránt.

Takács Éva

Harghita Népe

Sajat címkek: