A nemzet jövője nem pénz, hanem hit kérdése

Készüljünk fel testileg a búcsúra ivóvízzel, esőköpennyel, de lelkileg is – tanácsolja a zarándokoknak Péter Arthur ferences szerzetes, a csíksomlyói rendház vezetője. Olvasóinknak elmondta: az idei zarándoklat jelmondatának – Egészen szép vagy, Mária! –ihletője a lourdes-i jelenés százötvenedik évfordulója, Szűz Mária bűntelenségére hívja fel a figyelmet a mai bűnös mindennapokban.
– Hogyan választották ki az idei búcsú jelmondatát, hogyan jutottak el ehhez a gondolatkörhöz?
– Éppen százötven évvel ezelőtt jelent meg a franciaországi kisvárosban, Lourdes-ban Soubirous Bernadettnek a Boldogságos Szűz Mária, és amikor a kislány megkérdezte, hogy „ki vagy te?”, akkor Mária azt mondta, hogy „én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”. Ez azt jelenti, hogy Mária kivétel volt, Ő az eredeti bűn nélkül fogant meg, rá nem terjed ki Ádám és Éva eredendő bűne. A mottóban az a kifejezés, hogy „egészen” szép vagy, Mária, és nem csak bizonyos mértékig, ez is erre utal, és a lourdes-i jelenés kerek évfordulója is ennek a jelmondatnak a kiválasztására buzdított minket.
– Milyen jelentése lehet ennek a gondolatnak a mostani székelyföldi vagy éppen magyarországi hétköznapokban?
– Érdekes megfigyelni, hogy mostanában mennyien jönnek ki a csíksomlyói Szűzhöz, és kérnek ezt-azt, és nem csak a búcsúkor. Az emberek egy része azért is jön, hogy a Szűzanya közbenjárását kérje problémáira, de azt gondolom, azért is vonzódik a székelység Szűz Máriához, mert ez a kegyszobor sugározza az Ő bűntelenségét. Lelkünk mélyén vágyódunk arra, hogy bűntelenek legyünk, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Nemzetünknek nem lesz jövője attól, hogy gazdasági helyzetünk megjavul, csak akkor lesz, hogyha lelkileg is megújulunk. A magyarság nem csak azért fogy, mert esetleg kevesebb a munkalehetőség, vagy nem fizetik meg rendesen a munkánkat. Ez elsősorban hitkérdés: az ember nem hisz saját magában, a jövőjében, nem hisz eléggé abban, hogy ha vállal három gyereket, azt el tudja tartani. A nemzet jövője tehát elsősorban nem pénz-, hanem hitkérdés.
– Szűz Mária bűntelenségére való ilyen figyelemfelkeltés esetleg ellenpontozás jelenlegi közéleti helyzetünk bűnösségére is?
– Mindenképpen. Az emberek vonzódnak Csíksomlyóhoz az év más időszakaiban is, azt látom, hogy valamit szervezünk, s egyszeriben két-háromezren itt vannak. Meglepődtünk, amikor meghirdettük a betegek világnapi rendezvényünket, mennyien kijöttek, hirtelen azt sem tudtuk, mihez kezdjünk. Úgy látszik, kezdünk kiábrándulni, a több kenyér vagy jobb politika igazából nem tudja a jövőnket biztosítani, csak Istenben van az igazi jövőnk. A túlvilágiakra szegezve a tekintetünket tudunk csak normális életet élni itt a Földön. Bármilyen jó gazdasági vagy politikai megoldás birtokába juthatunk, az ember attól még bűnös marad, megmaradnak a kiskapuk. Sok ember kiábrándulva az Istennél keresi a menedéket, a kiutat.
– Romániában benne vagyunk a választási kampányban, mit üzennek a somlyói szerzetesek a politikusoknak?
– Mindkét oldal próbálkozott, hogy hangsúlyosabban jelen legyen a nagybúcsún, megpróbáltuk mind a két oldalt kulturáltan távol tartani. A kampány másról szól, itt Istent kell dicsőítenünk, nem pedig választásokat nyernünk. Azt gondolom, hogy a politikát is lehet becsületesen csinálni, minden bizonnyal nem olyan egyszerű, mint ahogy mi, kívülállók elképzelnénk, de ahogy lehet valaki becsületes orvos, újságíró, pap, ugyanúgy lehet becsületes politikus is. Nyilván ez azzal járhat, hogy veszít a népszerűségéből vagy nem tud mindig a többségi nemzet kedvében járni. De hát nem az a cél, hanem az, hogy az igazságot képviseljük.

Kérdezett: Rédai Attila
Forrás: Csíki Hírlap

Ugyanebben a számban több írás is olvasható a Csíksomlyói Pünkösdi búcsúval kapcsolatosan.)

Sajat címkek: