Váljunk Krisztus-hordozókká

A hét végén a 442. fogadalmi búcsúra érkeztek Csíksomlyóra a zarándokok. Péntek délutántól rendkívüli arcát mutatta a Szék útja és a kegytemplom környéke. Sokán már ezen az éjszakán imádkoztak, énekeltek, virrasztottak a templomban. Szombaton a reggeli óráktól a kegytemplomnál, valamint a két hegy közötti Hármashalom-oltárnál folyamatosan fogadták, köszöntötték az érkező keresztaljákat a rendezők.

A szervezetten, templomi zászlók alatt, papjukkal érkező búcsúsokon kívül nagyon sokan jöttek családjukkal, barátokkal, hogy együtt vegyenek részt az ünnepi szentmisén.

A program az előre bejelentett időpontok szerint zajlott. A kordon a papsággal 11 óra előtt indult a kolostor bejáratától, ám nem a megszokott útvonalon, a Kis-Somlyó északi oldalán vágott neki a hegynek. A napok óta tartó rossz időjárás, sorozatos esőzések miatt a déli oldalon húzódó úton vonultak fel a Hármashalom-oltárhoz. A kordont képező kötélkeretet – a hagyományokhoz híven – székely ruhás diákok vitték, és szintén diákokat ért az a megtiszteltetés, hogy a kisbazilika jelvényét, valamint a labarumot vigyék. A kisbazilika jelvényével Obermayer Ervin haladt az élen, Kedves József volt a faciger, a labarumot kifelé Nagy Csaba, befelé pedig Molnár Sebestyén vitte, mindketten a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai.

Mivel a kordon kis késéssel érkezett ki a szentmise színhelyére, már nem vonultak fel a Salvator- kápolnához, hanem a Hármashalom-oltárnál énekelték el az Egészen szép vagy, Mária! kezdetű éneket. Az ének kezdősorát választották a ferences szerzetesek az idei búcsú mottójául.

Az ünnepi szentmise kezdetén Páll Leó, a Szent Istvánról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány főnöke köszöntötte a Gyulafehérvári Egyházmegye érsekét, dr. Jakubinyi Györgyöt, püspökét, Tamás Józsefet, az ünnepi szónokot, a Szatmári Egyházmegye püspökét, Schönberger Jenőt, valamint a zarándokokat. A tartományfőnök bejelentette: ugyanabban az időpontban a pilisszántói kegytemplomban azonos lelki tartalmú misét celebrálnak azok számára, akik szerettek volna eljönni Somlyóra, de nem tehették. E két szentmise segítségével igyekeztek lelki hidat létrehozni a két kegyhelyen imádkozók között. Dr. Jakubinyi György érsek köszöntötte a zarándokokat, majd köszönetet mondott a ferences szerzeteseknek, a nép barátainak, hogy több mint 700 éve őrzik ezt a kegyhelyet, és arra kérte őket, folytassák ezt a szolgálatot tovább is. Jakubinyi érsek hangsúlyozta, a búcsúnak egyetlen meghívottja van, az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka: Schönberger Jenő szatmári püspök. Az érsek a közelgő választások előtt arra intette híveit, hogy tegyenek eleget annak a kötelességüknek, hogy elmennek szavazni, és olyan emberekre adják voksukat, akik az egyház és népünk érdekeit szolgálják. Fontos bejelentést is tett Jakubinyi érsek: szeptember 13-án, a somlyói Mária neve búcsún nyitja meg a Gyulafehérvári Egyházmegye megalapításának ezredik évfordulója alkalmából rendezett millenniumi évet, amely 2009. szeptember 29-én, Szent Mihály ünnepén a gyulafehérvári székesegyházban fog zárulni. Az ünnepi alkalomra meghívta XVII. Benedek pápát is, aki személyes küldöttjével fog részt venni az ünnepségen.

Schönberger Jenő püspök szentbeszédét az idei búcsú mottója – Egészen szép vagy, Mária! – köré építette. Mária alakját állította a középpontba, és hallgatóságát arra biztatta: „Vessük tekintetünket erre az asszonyra, és tanuljuk meg tőle, hogy mi a szabadság, az igazi szabadság, amely abban a bátorságban nyilvánul meg, hogy igent mond Istennek. Nyissuk ki szemünket és szívünket, hogy ne veszítsünk el semmit abból, amit Isten felkínál nekünk."

Az angyali üdvözlet pillanatait felidézve a szónok hangsúlyozta: „Ez a hír úgy csöppent bele Mária lelkébe, mint egy isteni erővel bíró mag, az angyal szavai mélyen megérintik, és ő tisztán érzi Isten kiáradását egész lényében. Felfogja a pillanat szédítő nagyságát, és úgy önti el a lelkét, mint egy hirtelen támadt vihar." Ám félelemről nincs itt szó, hiszen Mária „soha nem mutatkozik félénknek, valamitől félő asszonynak. Megkérdezi magában: Miért engem választott Isten? Én vagyok az utolsó, a legkisebb, nem vagyok rá méltó!" Amikor azonban Mária megérti, hogy mekkora ajándékot kapott, „megnyílik Istennek. Átadja magát Neki, Teremtőjének, aki a Megváltó lesz."

Milyen üzenete van a mai ember számára ezeknek a pillanatoknak, Mária alázatának? Erre a kérdésre is választ adott a szónok: „Mária megértette és hitte, ‘Istennek semmi sem lehetetlen’. Ezért a történelemben úgy tündöklik, mint a legokosabb teremtmény, és ugyanakkor a legszabadabb. Amikor Isten szolgálójának mondja magát, az emberi szabadság legmagasabb csúcsán áll. Ezt a szabadságot, és ezt a hitet kell eltanulnunk Máriától, egy olyan nemzet tagjaiként, aki mindig büszke volt szabadságára." A gondolatsort így folytatta Schönberger Jenő püspök: „Mária megértette, és hittel elfogadta azt az utat, amit Isten számára kijelölt, és nem csalódott. Nekünk sem lehet más utunk, mint az övé volt. Járj közben értünk, ó kegyelemmel teljes, hiszen számunkra is a legfontosabb, hogy Istennél kegyelmet találjunk! Mi is az Úr alázatos szolgái akarunk lenni, szeretetből, önként, szabadon, elfogadva tervét, tudva, hogy a sorsunk Isten szívébe és gondolataiba van írva."

Ha Mária életét vizsgáljuk, a teljes alázatot láthatjuk: „Máriának nincs saját útja. Mária nem utat keres, Mária Jézus útját járja." Szabad akaratunkon múlik, hogy mi milyen utat járunk, a szabados eszmékét avagy azt, amelyet Jézus kijelölt számunkra. „Eldönthetjük, hogy élünk-e azokkal az úgynevezett jogokkal, melyek Isten törvényeivel ellenkeznek; hogy beengedjük-e az életünkbe? Mert csak akkor rombolnak. Hiába vannak az életellenes törvények, ha senki nem hajlandó megölni gyermekét, ha senki sem hajlandó Isten törvényeit megszegni. Hiába mond a törvénykezés nemet az életre, ha mi igent mondunk. Nem a törvény öl, Testvéreim, hanem az ember!" – figyelmeztetett Schönberger Jenő. Ahhoz pedig, hogy erőnk legyen az igaz úton járni, erőt is ad Isten: „Nem kell félnünk, hiszen a bátorság, az erő Lelkét mindenkire gazdagon árasztja az Úr. Isten bízik bennünk, és nem hagy el. Nem bánta meg szeretetét irántunk, emberek iránt, sem az áldozatot, amit értünk hozott. Ma is értünk adja Fiát, kész feláldozni, de vár olyan szép lelkek jelentkezésére, akik készek Máriához hasonlóan kimondani: Nézd, itt vagyok! Legyen nekem a te akaratod szerint." A mai ember felelőssége igen nagy. A következő nemzedékeknek kell példát, jó utat mutatnia – hívta fel a figyelmet a szónok: Isten „csodálatos dolgot szeretne velünk is tenni. Ránk akarja bízni egyszülött Fiát, belőlünk is Krisztus-hordozókat akar teremteni Szentlelke által, hogy eszményképek lehessünk. Ha másért nem, hát gyermekeinkért, a jövőjükért vállaljuk fel Isten akaratát. Hiszen ők emelik majd utánunk magasba a lelki szabadság zászlaját. A mi feladatunk, hogy erre a zászlóra életünkkel hímezzük a legfontosabb jelszavakat, mint: Isten – Haza – Család!, Tisztaság és Becsület!, Munka és Felelősségtudat!, Áldozat és Életszentség!"Annak ellenére, hogy a szentbeszéd alatt hideg eső zúdult a búcsúsok nyakába, a rend nem bomlott meg, mindenki áhítattal hallgatta a prédikációt, utána pedig ezrek igyekeztek szentáldozáshoz járulni.

Este a somlyói plébániatemplomban Berszán Lajos kanonok celebrálta a csángó misét. Utána ugyanott bemutatták az Árpád-házi Szent Erzsébetről szóló rockoperát, amelyet Papp Kincses Emese írt és rendezett. Az ifjúságnak a plébániatemplomban tartottak virrasztást, a kegytemplomban a taplocai engesztelő közösség tartotta engesztelő imáját, éjfélkor pedig Boros Károly főesperes mutatott be szentmisét. Utána a ferences szerzetesek gyertyás körmenetet tartottak a kegytemplom udvarán.

A virrasztók közül hajnalban idén is sokan kimentek a Kis-Somlyó hegyére, hogy ott legyenek, amikor a nap felkel. Habár a keleti látóhatáron felhős volt az ég, a kelő nap egy résen átküldte sugarait. A fiatalok és a pusztinai búcsúsok énekkel köszöntötték pünkösd napját.

Takács Éva
Forrás: Hargita Népe

Sajat címkek: