Szent Antal családjaink oltalmazója is

Fotó: Kristó Róbert
A hívek körében nagy tisz­teletnek örvendő Páduai Szent Antalra emlékeztek pénteken. Az ünnepet megelőző kilenc kedden keresztül szentmisét végeztek a templomokban, pré­dikációval és kilenced, Szent Antalhoz való imával.


A Kis-Somlyón levő Szent Antal-kápolnához érkeztek péntek délben búcsús szentmisére öregek és fiatalok egyaránt. „Valahányszor eljövünk ide Csíksomlyóra, mindig megígérjük, mindig elhatározzuk, hogy próbálunk jobbak lenni. Hazamegyünk, aztán jönnek a gondok, nehézségek, talán visszazökkenünk a régi kerékvágásba. Próbáljunk megértéssel lenni egymással és lelkipásztorainkkal szemben” – hívta fel a hívek figyelmét ünnepi prédikációjában Tamás József lázárfalvi plébános. Mint mondta, Szent Antal nem csak a mi lelki életünk vezérlője és oltalmazója, hanem családjainké is. „A kilenced alatt nagyon sokan jöttek, elhozták családjuk gondjait, nehézségeit, és érezték, hogy lelki erővel vannak töltekezve. Ezt a kegyelmi töltetet nem- hiába vitték magukkal, mert érezték Szent Antal segítségét és támogatását. De az ember visszazökken gyar­lóságaiba, csak vigyáznunk kell, hogy ne legyenek megkövesedett bűnök az életünkben” – fogalmazott a lázárfalvi plébános, hangsúlyozva, kérjük a csodatevő szentet, kísérjen el minket továbbra is, most a kilenced végén, az ünnep után is minden gondunkban, nehézségünkben. Az esti liturgiát már a csíksomlyói kegytemplomban tartották, amelynek keretében megáldották a gyermekeket.

Rédai Botond

Csíki Hírlap

Sajat címkek: