Ferences Hétvégi Lelkigyakorlat volt a Brassói Kolostorban (2006. október 23.)„Amit szívedbe rejtesz ,
szemednek tárd ki azt,
amit szemeddel sejtesz,
szíveddel várd ki azt”.
        (József Attila)

   
    A Brassói Ferences Kolostorban végett ért az október 20 és 22-re meghirdetett lelki hétvége, amelyre a Kászonokból, Csíkból, Déváról és Marosvásárhelyről érkeztek fiatal – középiskolás, egyetemista és munkás – érdeklődő lányok, igaz nem nagy létszámban.

    Törődj a szíveddel! – volt a téma.

    A Biblia szerint az ember a szívében találkozik Istennel. Vagy a költő, József Attila szavaival élve „Tetten értem az én szívemben”. S ez a tetten érés, találkozás Isten Fiának emberi szívében válik teljes érték?vé. Az Úr Jézus szent Szívében nyilvánul meg a Háromságos Egy Istennek az egész emberiségre és minden teremtményre kiáradó szeretete. Jézus Szívében Isten szeretete jön elénk testi, tapintható, tehát érzékelhető formában. Ehhez a felszabadító igazsághoz kíván elvezetni a Szent Szívnek az egyház által melegen ajánlott tisztelete. Átelmélkedve és magunkévá téve a Szent Szívvel kapcsolatos tanítást, eljuthatunk az egészséges vallásosság központi tartalmához a szeretet Istenéhez, a szeretet vallásához. Csak ezek után állíthatjuk a Kis Herceg irójával, hogy „jól csak a szívével lát az ember”.
    E lelkigyakorlat keretében lehetőséget akartunk biztosítani arra, hogy a résztvevők szembesülhessenek önmagukkal, föltérképezhessék szívük, lelkük rejtekeit és ott Istennel találkozhassanak.  Mintegy bátorítani szerettük volna őket abban, hogy ne féljenek a szürkehétköznapok közepette Isten szerető jelenlétében élni, belévetett hitükről tanúságot tenni.
    A közös munka eredményeként született meg az a gondolat, ami egyébként nem idegen a ferences lelkiségtől, hogy ezt a témát érdemes lenne elmélyíteni, nagyobb lélegzetú lelkigyakorlat tartására feldolgozni. Mert Szent Ágoston szerint az érző szív fontosabb, mint az okoskodó értelem, ha az Igazságot (Istent) meg akarjuk sejteni.
    A lelki-napokat Róbert testvér vezette, Szilveszter segítségével. Ambrus testvér a fizikai éjség csillapításával foglalatoskodott, míg provinciánk legidősebb tagja, Szabin testvér mindkét tevékenység eredményességéért imádkozott.

    Brassói ferences testvérek                                Brassó, 2006. október 22.

(A lelkigyakorlattal kapcsolatosan néhány kép itt látható).

Sajat címkek: