Kájoni János nevét viseli az új szárhegyi gyermekotthon (2006. nov. 25.)

Családias hangulatú ünnepség keretében szentelte fel Ferenc Ervin ferences rendi szerzetes a gyergyószárhegyi Ferenc-rendi kolostor szomszédságában lév? gyermekotthont. A felújított épület tet?terében két hálószobát (külön a fiúknak és a lányoknak) képeztek ki, fürd?vel és illemhellyel, valamint külön kis szobákat kapott a két nevel? is. A felújítást külföldi és hazai adományokból finanszírozták, az épület bútorzatát pedig a magyarországi szarvasi Vajda Péter Szakközépiskola és a szintén szarvasi Emberölt? Alapítvány adományozta.

Kájoni öröksége a jöv? záloga
A nevel?otthont a kolostor neves polihisztoráról, Kájoni Jánosról nevezték el, és Szent Antal oltalmába ajánlották. Ferenc Ervin, a szárhegyi ferences kolostor házf?nöke Kájoni szellemiségének felélesztését vélte felfedezni az új Kájoni János Gyermekotthon felszentelésével. „Kájoni János lelkülete és szellemisége Szárhegyen maradt. Négyszáz esztendeje abból élünk, amit ? ránk hagyott, az ? öröksége a mi jöv?nk záloga” – fejtette ki Ervin atya.

Böjte Csaba: tragédiánk a pazarlás
Az esemény tiszteletére celebrált ünnepi szentmisén Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezet?je prédikációjában hangsúlyozta, hogy indokolt és szükséges vidéken is segíteni a gyermekeket, hogy Isten adta tehetségükben kibontakozhassanak. „Minden gyermek ajándék” – hangoztatta Böjte atya, aki ugyanakkor arra is kitért, hogy a kis gyermekotthon hosszú távon a községet is segíti majd megmaradásában. „Nemzetünk nagy tragédiája a pazarlás” – f?zte hozzá az atya. Kifejtette, össze kell fognunk gyermekeink érdekében, és nem engedhetjük meg, hogy egyetlen kiskorú is elkallódjék. Böjte atya értesülései szerint Hargita megyében jelenleg 6000 olyan gyerek él, akit beirattak az els? osztályba, de nem végezte el a nyolcadikot. n

---------


Szerz?: Jánossy Alíz
Forrás: Krónika

Sajat címkek: